نحوه محاسبه هزینه انصراف از تحصیل

نحوه محاسبه هزینه انصراف از تحصیل

۰۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۲ کد : ۱۲۸۵۳ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۸۱

نحوه محاسبه هزینه انصراف از تحصیل : 

1- کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد ناپیوسته : ( تعداد نیمسالهای ثبت نام شده - 4 ) * ( نصف شهریه ثابت ) 

2- کارشناسی پیوسته : ( تعداد نیمسالهای ثبت نام شده - 8 ) * ( نصف شهریه ثابت ) 

3- دکتری تخصصی : ( تعداد نیسمالهای ثبت نام شده - 7 )* ( نصف شهریه ثابت ) 

4- دکتری تخصصی ورودی 94 به بعد : ( تعداد نیمسالهای ثبت نام شده - 6 ) * ( نصف شهریه ثابت ) 

الف : چنانچه تفاضل اعداد فوق الذکر صفر یا منفی گردد دانشجو مشمول هزینه انصراف نمی گردد . 

ب : در صورتیکه دانشجو هریک از واحد های دانشگاهی در کلیه مقاطع با آزمون و بدون آزمون به غیر از واحد های بین الملل ، برون مرزی ، ظرفیت مازاد خودگردان و الکترونیکی ، در حین تحصیل در همان واحد یا یکی دیگر از واحد های دانشگاه آزاد ثبت نام نماید در صورت ارائه گواهی ثبت نام در واحد دوم ، از پرداخت هزینه انصراف معاف می شود . 


۱ رای