نوع خبر 
 
راه اندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی رشته زیست شناسی

1- آزمایشگاه تحقیقات عمومی 

2- آزمایشگاه بیوتکنولوژی 

3- آزمایشگاه میکروبیولوژی 

4- آزمایشگاه بیوشیمی 

شنبه 4 دى 1395  10:53:7

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 1 خرداد 1396  16:55:23
تعداد بازديد از اين خبر : 351
کدخبر : 14649