نوع خبر 
 
راه اندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی رشته زیست شناسی

1- آزمایشگاه تحقیقات عمومی 

2- آزمایشگاه بیوتکنولوژی 

3- آزمایشگاه میکروبیولوژی 

4- آزمایشگاه بیوشیمی 

شنبه 4 دى 1395  10:53:7

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 2 اسفند 1395  5:12:41
تعداد بازديد از اين خبر : 231
کدخبر : 14649