اخبار و رویدادها - آرشیو

بهمن ماه سال جاری برگزار می شود : پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان

بهمن ماه سال جاری برگزار می شود : پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان

پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی همراه با هفتمین جشنواره بنیاد ملی نخبگان" به منظور شناسایی، انتخاب و تقدیر از برترین مخترعان دانشگاه،" بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

ادامه مطلب