اخبار و رویدادها

مراسم بازنشستگی سرکار خانم نازنین کمالی از آزمایشگاه فیزیک دکتر عبیدی در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۴

مراسم جشن بازنشستگی سرکار خانم نازنین کمالی از آزمایشگاه فیزیک دکتر عبیدی در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۴ با حضور جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم پایه

ادامه مطلب