اخبار و رویدادها

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: دانشکده علوم پایه واحدتهران مرکزی می تواند یکی از قوی ترین دانشگاههای علوم پایه کشور باشد

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: دانشکده علوم پایه واحدتهران مرکزی می تواند یکی از قوی ترین دانشگاههای علوم پایه کشور باشد

دکتر مهرداد نوابخش رییس واحدتهران مرکزی و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در جلسه هیئت رییسه واحدتهران مرکزی اذعان کرد: دانشکده علوم پایه واحدتهران مرکزی با توجه به پتانسیل هایی که دارد می تواند یکی از قوی ترین دانشگاههای علوم پایه کشور باشد.

ادامه مطلب
بهمن ماه سال جاری برگزار می شود : پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان

بهمن ماه سال جاری برگزار می شود : پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان

پنجمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی همراه با هفتمین جشنواره بنیاد ملی نخبگان" به منظور شناسایی، انتخاب و تقدیر از برترین مخترعان دانشگاه،" بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

ادامه مطلب