ریاست دانشکده

 

مشخصات شخصی

             نام و نام خانوادگی: جمشید صباغ زاده  

وضعیت:  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

گروه آموزشی : فیزیک 

مرتبه علمی : استاد تمام 

تاریخ و محل تولد: 1338 بیرجند 

 

 مشخصات تحصیلی

کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف  و فردوسی مشهد 

 کارشناسی ارشد کوانتم الکترونیک دانشگاه ایالتی تگزاس امریکا

  دکتری کوانتم الکترونیک دانشگاه ایالتی تگزاس امریکا

سمت های اجرایی

 • موسس و رئیس مرکز ملی لیزر به مدت 13 سال

 • مدیر عامل شرکت های خاص پایا پرتو، نور افزار گستر در سازمان انرژی اتمی

 • رئیس مرکز فن آوری های نوین دانشگاه آزاد اسلامی با حکم مرحوم آیت الله هاشمی به مدت 4 سال

 • موسس و رئیس سابق پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 

 • عضو هیئت ممیزه مرکزی در دانشگاه امام حسین (ع)، سازمان انرژی اتمی و دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 18 سال

 • عضو حقیقی شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی با حکم مرحوم ایت الله هاشمی  به مدت 4 سال

سوابق آموزشی :

       

افتخارات

 • محقق نمونه کشوری

 • مدال درجه دو خدمت 1392

 • مجری تعدادی پروژه های خاص و ملی

 • مسئول مذاکره فنی هسته ای در مقطعی خاص

 • ناظر شورای امنیت در پروژه های سازمان  در مقطعی خاص

 

 

دیگر فعالیت ها

       -  مشاور علمی ریاست سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1379  تا 1386

         - عضو شورای سیاستگذاری و راهبردی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391 تا کنون

       - عضو کمیته برنامه ریزی انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1391 تا کنون

 

 فعالیت های علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی  

 

       - چاپ بیش از 150 مقاله در مجلات و کنفرانس های  داخلی و بین المللی 

       - تالیف کتاب چاپ آمریکا

       -  5 سال تدریس دروس دوره های دکتری و کارشناسی ارشد  در دانشگاه تهران  ( 1374 تا 1378 )

       - 10 سال تدریس دروس دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی

       - تدریس دوره های کارشناسی  و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم و تحقیقات

       - استاد مشاور و راهنما برای بیش از پنجاه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

      - داوری مقالات ارائه شده در کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک و بین المللی و مقالات بین المللی

       - عضو کمیته علمی دومین کنفرانس مهندسی فوتونیک

       - تدوین سند ملی لیزر دی ماه 83

 

* مقالات منتشر شده در مجلات  و کنفرانس های داخلی و خارجی

 

 

ISI Journal Papers:

 

1- Jamshid Sabbaqhzadeh, Manfred Fink, “A Highly Sensitive Spontaneous Raman Spectrometer for the Determination of Concentrations in Gas Mixtures”, Review of Scientific Instrument, 1993

 

2- Jamshid sabbaghzadeh, W.Buell, J.Holder, M Fink, “A Very Narrow High Throughput Rayleigh for Raman Spectroscopy”, Applied Physics B, 1995

 

3- R.Claps, Jamshid Sabbaghzadeh, M.fink, “Raman Spectroscopy with a Single-Frequency, High-power Board-Area Laser Diode”, Applied Spectroscopy, 1999

 

4- F.Hajiesmaeilbaigi, H.Razzaghi, M.M. Esfahani, M.R.A.Moghaddam, J.Sabbaghzadeh, “Experimental Study of a High-power CW diode-side-pumped Nd:YAG rod Laser”, Laser Phys. Lett, 2005

 

5- F.Hajiesmaeilbaigi, A.Mohammadalipour, J.Sabbaghzadeh, S.Hoseinkhani, H.R.Fallah, “Preparation of silver nanoparticles by laser ablation and fragmentation in pure water”, Laser Phys. Lett, 2005

 

6- J.Sabbaghzadeh, Sadollah Ebrahimi, “Effective Thermal Conductivity of Nanofluids Containing Cylindrical Nanoparticles” , International Journal of Nanoscience, 2006

 

7- M.J.Torkamany, M.J. Hamedi, F. Malek, and J.Sabbaghzadeh; “The effect of Process Parameters on Keyhole Welding With a 400W Nd:YAG Pulsed Laser”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 39(21), P.4563-4567 (2006).

DOI: 10.1088/0022-3727/39/21/009

 

8- J. Sabbaghzadeh, S. Dadras, and M. J. Torkamany; “Comparison of Pulsed Nd:YAG Laser Welding Qualitative Features with Plasma Plume Thermal Characteristics; Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 40(4), P.1047-1051 (2007).

 DOI:10.1088/0022-3727/40/4/019 

 

9- F. Malek Ghaini, M. J. Hamedi, M. J. Torkamany, J.Sabbaghzadeh; “Weld Metal Microstructural Characteristics in Pulsed Nd:YAG Laser Welding”; Scripta Materialia, Vol. 56 (11), P. 944-948 (2007).

DOI:10.1016/j.scriptamat.2007.02.019

 

10- J. Sabbaghzadeh, M. Azizi, and M. J. Torkamany;“ Numerical and Experimental Investigation of Seam Welding With a Pulsed Laser; Optics and Laser Technology, Vol. 40(2), P.289-296 (2008)

DOI: 10.1016/j.optlastec.2007.05.005

 

11- J.Sabbaghzadeh, Ali Dalafi, “The role of density operator in statistical description of quantum systems”, American Journal of Physics, 2007

 

12- J. Sabbaghzadeh, F. Rahimzadeh, I.Mashayekhi, “468-W CW Operation of a Diode-Pumped Nd:YAG Rod Laser With High Beam Quality and highly efficient concentrator of Pump Light” , Optics & Laser Technology, 2008

 

13- J.Sabbaghzadeh, S. Ebrahimi, “Numerical method to calculate non-uniformatives in intensity and temperature profiles of slab lasers”; Journal of Modern optics, Vol. 55(8), P.1209-1218, 2008

 

14- J. Sabbaghzadeh, M. J. Hamedi, F. Malek, M. J. Torkamany ; “Effect of process parameters on melting ratio in overlap pulsed laser welding”; Metallurgical and Materials Transactions B, Vol. 39(2), P.340-347 (2008).

DOI: 10.1007/s11663-008-9137-7

 

15- S. Dadras, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh ; “Spectroscopic Characterization of Low-Nickel Copper Welding with Pulsed Nd:YAG Laser”; Optics and Lasers in Engineering, Vol. 46(10), P.769-776 (2008).

DOI: 10.1016/j.optlaseng.2008.04.023

 

16- S. Dadras, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “Characterization and Comparison of Iron and Aluminum Laser Ablation with Time-Integrated Emission Spectroscopy of Induced Plasma” ; Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 41(22) 225202 (7pp) (2008).

 DOI: 10.1088/0022-3727/41/22/225202

 

17- M. Jandaghi, P. Parvin, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “Alloying element losses in pulsed Nd:YAG laser welding of Stainless Steel-316”; Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 41(23) 235503 (9pp) (2008).                                                                                                                          

DOI: 10.1088/0022-3727/41/23/235503

 

18- J. Sabbaghzadeh, P. Jaafakhani, S. Dadras, M. J. Torkamany; “Synthesis of multi-wall carbon nanotubes by copper vapor laser”; Applied Physics A, Vol. 94(2), P.293-297 (2009).

DOI: 10.1007/s00339-008-4788-4

 

19- S. M. Mousavizade, F. Malek Ghaini, M.J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh, A. Abdollah-zadeh; Effect of severe plastic deformation on grain boundary liquation of a nickel base superalloy”; Scripta Materialia, Vol.60(4), P. 244-247 (2009).

DOI: 10.1016/j.scriptamat.2008.10.021

 

20- S. Dadras, P. Jaafakhani, M.J. Torkamany, J.Sabbaghzadeh; Effects of ultrasound radiation on the synthesis of laser ablated gold nanoparticles”; Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 42(2) 025405 (5pp) (2009).

DOI: 10.1088/0022-3727/42/2/025405

 

21- M. Sheykhi, F. Malek Ghaini, M.J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “Characterization of solidification cracking in pulsed Nd:YAG laser welding of 2024 aluminum alloy”; Science and Technology of Welding and Joining, Vol. 14(2) P. 161-169 (2009).

DOI: 10.1179/136217108X386554

 

22- F. Malek Ghaini, M. Sheykhi, M.J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “The relation between liquation and solidification cracks in pulsed laser welding of 2024 aluminum alloy”; Materials Science & Engineering A, Vol. 519(1-2) P.167-171 (2009).

DOI: 10.1016/j.msea.2009.04.056

 

23- B. Ahmadi, M.J. Torkamany, B. Jaleh, J. Sabbaghzadeh; “Theoretical Comparison of Oxygen Assisted Cutting by CO2 and Yb:YAG Fiber Lasers”; Chinese Journal of Physics, Vol. 47(4) P.465- 475 (August, 2009).

 

24- M. Jandaghi, P. Parvin, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “Measurement of the composition change of Al5754 alloy during long pulsed Nd:YAG laser welding based on LIBS”; Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 42(20) 205301 (8pp) (2009)

DOI: 10.1088/0022-3727/42/20/205301

                                                                     

25- M.Najafi , A. Sepehr, A.H. Golpaygani, J. Sabbaghzadeh, " Simulation of thin disk laser pumping process for temperature dependent Yb:YAG property" ,

Optics Communications (2009)

 

 

26- Anwar Gavili, Maryamalsadat Lajvardi, Iraj Hadi, J. Sabbaghzadeh, “The Effect of Magnetic Field Gradient in Ferro fluids Heat Transfer in a two-dimensional Enclosure”, Journal of computational and Theoretical Nanoscience(CTN), (2009)

 

27- M.J. Torkamany, S. Tahamtan, J.Sabbaghzadeh; “Dissimilar welding of carbon steel to 5754 aluminum alloy by Nd:YAG pulsed laser”; Materials and Design, Vol. 31(1) P.458-465 (2010).

DOI: 10.1016/j.matdes.2009.05.046

 

28- B. Mahmoudi, M.J. Torkamany, A.R. Sabour Aghdam, J. Sabbaghzadeh; “Laser Surface Hardening of AISI 420 Stainless Steel treated by Pulsed Nd:YAG Laser”; Materials and Design, Vol. 31(5) P.2553-2560(2010).

DOI: 10.1016/j.matdes.2009.11.034

 

29- P.Jafarkhani, M.J.Torkamany, S.Dadras, A.Chehreghani, J.Sabbaghzadeh, " Necklace-shaped Au-Ag nanoalloys: laser-assisted synthesis and nonlinear optical properties" ,

Nanotechnology (2010)

 

30- P. Jaafakhani, S. Dadras, M.J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; Synthesis of Nanocrystalline Titania in Pure Water by Pulsed Nd:YAG Laser”; Applied Surface Science, Vol. 256(12) P.3817-3821(2010). 

DOI: 10.1016/j.apsusc.2010.01.032 

 

31- Jafar Moghimi-Rad, Fatemeh Zabihi, Iraj Hadi, Sadollah Ebrahimi, Taghi Dallali Isfahani and Jamshid Sabbaghzadeh, “Effect of ultrasound radiation on the size and size distribution of synthesized copper particles”, Journal of Materials Science, Volume 45 (14), P.3804-3811, (2010)

 DOI: 10.1007/s10853-010-4435-2

 

32- Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamalsadat Lajevardi and Iraj Hadi, “Cooling performance of a microchannel heat sink with nanofluids containing cylindrical nanoparticles (carbon nanotubes)”, Heat and Mass Transfer, V. 46(5), P. 549-553, (2010)

DOI: 10.1007/s00231-010-0599-1

 

33- Maryamalsadat Lajvardi, Jafar Moghimi-Rad, Iraj Hadi, Anwar Gavili, Taghi Dallali Isfahani, Fatemeh Zabihi and Jamshid Sabbaghzadeh, Experimental investigation for enhanced ferrofluid heat transfer under magnetic field effect” Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume 322(21), P.  3508-3513, 2010

DOI:10.1016/j.jmmm.2010.06.054

 
References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.

34- Dalafi, Tahoora; Dalafi, Ali; Jafari, Mahmoud; Ebrahimi, Sadollah; Hadi, Iraj;  Sabbaghzadeh  Jamshid, “Computer Study of the Percolation Criterion in Two-Dimensional Systems of Circular and Sticklike Nanoparticles ”, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Volume 7(8) , pp. 1413-1417(5) , 2010

DOI: 10.1166/jctn.2010.1497

 

35- H.Aminpour, I.Mashaiekhy Asl, J.Sabbaghzadeh, S.Kazemi, “ Simulation and design of applied hollow- duct used for side – pumped cutting- edged of high power disk laser”

Optics Communications (2010)

DOI: 10.1016/j.optcom.2010.07.070

 

 

36- J-rafiei,J.Sabbaghzade, I.Mashayekhe asl,  S.Sh.Kazemi, " Three-dimentional modeling of thermo-mechanical finite element analysis in edge-pumped composite Yb:YAG/YAG thin-disk laser" Optics Communications(2010)

 

37- H.Aminpour, M.Yadegari, I.MashaiekhiAsl, J.Sabbaghzadeh, " Dynamical stable cavity of side-pumped thin-disk laser with slanted sides", Applied Optics (2011)

 

38- A.Chehrghani, M.J.Torkamany, M.J.Hamedi, J.Sabbaghzadeh, " Numerical modeling and experimental investigation of TiC formation on titanium surface pre-coated by graphite under pulsed laser irradiation" Applied Surface Science(2011)

 

39- M.J.Hamedi, M.J.Torkamany, J.Sabbaghzadeh, "Effect of pulsed laser parameters on in-situ Tic synthesis in laser surface treatment" Optics and Lasers in Engineering (2011)

 

40- B.Mahmoudi, M.J. Torkamany, A.R.Sabour Aghdam, J.Sabbaghzade, " Effect of laser surface hardening on the Hydrogen embrittlement of AISI 240: Martensitic stainless steel"

Materials and Design (2011)

 

41- E.Farsad, S.P.Abbasi, M.S.Zabihi, J.Sabbaghzadeh, " Numerical simulation of heat transfer in a micro channel heat sink nanofluids" Heat  And  Mass Transfer (2011)

 

42- S.Tahmtan, A.Goodarzi, S.P.Abbasi,M.S.Zabihi,J.Sabbaghzadeh, " Investigation on the effect of annealing process parameters on AuGeNi ohmic contact to n-GaAs using microstructural Characteristics" Microelectronics Relability (2011)

 

 

 

43- R.Poozesh, V.Vatani, M.Lafouti, K.Hejaz, R.Rezaei, A,Babazadeh, S.H.Ghasemi,

J.Sabbaghzadeh, " Experimental study and simulation of modular interference in two-mode fiber" Optics and Sprctroscopy(2011)

 

44- A.Gavili,  T.Dallali Isfahani, J.Sabbaghzadeh, " The variation of heat transfer in a two-sided lid-driven differentially heated square cavity with nanofluids containing carbon nanotubes for physical properties of fluid dependent on temperature" International Journal for Numerical Methods in Fluids (2011)

 

45- S.H.Ghasemi. M.R.HAntehzadeh, J.Sabbaghzadeh, D.Dorranian, M.LAfoti, V.Vatani, R.Rezaei, A.Hammati, A.A.Amidian, S.A.Alavian, " Beam Shaping design for coupling high power diode laser stack to fiber (2011)

 

 

Other Refereed Journal Papers:

 

46- D. Dorranian, F. Heydari, A. H. Sari, S. Dadras, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “A Numerical And Experimental Study Of Sheet Metal Bending By Pulsed Nd:Yag Laser With DOE Method”; Iranian Physical Journal, Vol.2(4), P.29-32(2009) .

 

47- M. Jandaghi, P. Parvin, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “Alloying elemental change of SS-316 and Al-5754 during laser welding using real time laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) accompanied by EDX and PIXE microanalysis”; Physics Procedia, Vol. 5 (20) ,P 107-114  (2010)

DOI: 10.1016/j.phpro.2010.08.035

48- M.Jandaghi, P.Parvin, M.J.Torkamany, J.Sabbaghzadeh, " Alloying elemental change of SS-316 and Al-5754 during laser welding using real time laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) accompanied by EDX and PIXE microanalysis"  Science Direct Physics Pricedia(2010)

 

 49- J.Moghimi-rad, T. Dallali Isfahani, Iraj hadi, S. Ghalamdaran, J.Sabbaghzadeh, M.Sharif

Shape-Controlled synthesis of silver particles by surfactant self-assembly under ultrasound radiation, Appl. Nano Science Springer (2011)

 

50- M. Asadian, N. Mirzaei, H. Saeedi, M. Najafi, J. Sabbaghzadeh, I. Mashayekhi,        “Improvement of Nd: GGG crystal growth process by reducing the oxidation of iridium crucible” Crystal Growth, 2011

 

Proceeding of Conferences:

 

51- M.Lajvardi, J.Sabbaghzadeh, S. Ebrahimi, I.Hadi, Analysis of Microchannel Heatsink Performance Using Spherical and Cylindrical Nanofluids, International conference on Nanotechnology 2007, Hong Kong

 

52- S. Ebrahimi, J.Sabbaghzadeh, M.Lajvardi, I.Hadi, Nanolayer Effects in Thermal Conductivity of Nanofluids Containing Cylindrical Nanoparticles, International conference on Nanotechnology 2007, Hong Kong

 

53- S. Ebrahimi, J.Sabbaghzadeh, M.Lajvardi, I.Hadi, Theoretical Model for Explaining CNTs Diameter and Nanolayer Effects in Enhancement Thermal Conductivity of CNTs Suspensions , conference on Nanostructures(NS 2008, Kish Island

 

54- F.Dehghan Nayeri, Shahram Kazemi, Sasan Seyed  ZamaniJ.Sabbaghzadeh, High-Performance Low- Temperature Transparent Ta2O5 Thin film Deposited on Glass Substracte by RF-Sputtring, (Poster- WARSAW University of Technology, Fall Meeting)  (2008)

 

55- R.Aghbolaghi, M.Aas, J.sabbaghzadeh, S.A.H.Golpayegani, Combination of Homogenizer and pumping system for solid-state thin disk Laser, IEEE. Int. Conf. Ukraine (2008)

 

56- Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamassadat Lajevardi,  Iraj Hadi, Nanolayer Effects in Cooling Performance of a Microchannel Heat sink with Nanofluids Containing CNTs, IEEE. Int. Conf. on Nano/Micro Engineered and molecular systems China, (2009)

 

57- P. Jaafakhani, S. Dadras, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh, Ata Koohian; “Preparation of Silica Core Silver Nanoshells by Laser Ablation Method”; Proceeding of Nonotoday Conference, P.36 (August 2-5, 2009).

 

58- M. Jandaghi, P. Parvin, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “Alloying Elements losses of Al5754 and SS-316 during pulsed Nd:YAG laser welding and corresponding modeling”; Proceedings of the Fifth International Conference on Lasers in Manufacturing Munich, Germany, P.773-76, June 2009

 

59- M. Masoumi, S.P.H. Marashi, M. Pouranvari, J. Sabbaghzadeh, M. J. Torkamany; “ASSESSMENT OF THE EFFECT OF LASER SPOT WELDING PARAMETERS ON THE JOINT QUALITY USING TAGUCHI METHOD”; Proceeding of Metal  2009 Conference, P.1-8 (19-21 May 2009).

 

60- F. Abrinaey, M. J. Torkamany, A. R. Paknezhad, M. R. Hantezadeh, J. Sabbaghzadeh; “Synthesis of Mg(OH)2 Nanoparticles Using Copper Vapor Laser in Water”; Proceeding of 16th Optics and Photonics Conference of Iran, Yazd, P.1359 (26-28 January 2010).

 

61- A.Gavili, M.Lajvardi, J.Sabbaghzadeh, "The effect of base fluid on Ferrofluid Heat Transfer" Conference on nanostructure, Kish Island, 2010

 

62-J.Moghimi-Rad, F.Zabihi, I.Hadi, S.Ebrahimi, M.Lajvardi, T.Dallali, J.Sabbaghzadeh, "Size and distribution of synthesized copper particles under ultrasound radiation", Kish Island, 2010

 

63- M.Lajvardi, I.Hadi, J.Sabbaghzadeh "Model for heat conduction of CNT-nanofluids"

Kish Island, 2010

 

64- D. Dorranian, F. Heydari, M. J. Torkamany, S. Dadras Marani, J. Sabbaghzadeh; “Characterization of Nd:YAG Laser Ablation Superficial Effects on BulkCopper with Plasma Emission Spectroscopy”; Proceeding of 16th Optics and Photonics Conference of Iran, Yazd, P.1110 (26-28 January 2010).

 

65- S. Ghalamdaran, , P. Parvin, , M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “Simulation of Laser Ablation with a pulsed Nd:YAG laser in Au nanoparticle formation”; Proceeding of 16th Optics and Photonics Conference of Iran Yazd, P. (26-28 January 2010).

 

66- E. Papan, F. Malek Ghaini, M. J. Torkamany, S. Dadras Marani, J. Sabbaghzadeh; “Study of Weldability of Titanium with pulsed Nd:YAG Laser and Determining Optimum Parameters”; Proceeding of 16th Optics and Photonics Conference of Iran, Yazd, P.1248 (26-28 January 2010).

 

67- S. Dadras, P. Jafarkhani, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh, A. Koohian; “Optimization of silver nanoparticles laser synthesis with emission spectroscopy of induced plasma”; Proceedings of the 1st Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids (ANGEL2010) 29 June-1 July, 2010, No. 2645-19, Engelberg, Switzerland

 

68- P. Jafarkhani, S. Dadras, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh, A. Koohian; “Necklace shaped Au-Ag nanoalloys: laser assisted synthesis and nonlinear optical properties”; Proceedings of the 1st Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids (ANGEL2010) 29 June-1 July, 2010, No. 2646-20, Engelberg, Switzerland

 

69- F. Abrinaei, M. J. Torkamany, M. R. Hantezadeh, J. Sabbaghzadeh, M. Ghoranneviss; “Preparation of Mg and MgO nanostructures using laser ablation method”; Proceedings of the 1st Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids (ANGEL2010) 29 June-1 July, 2010, Engelberg, Switzerland

 

70- F. Abrinaei, M. R Hantezadeh, J. Sabbaghzadeh, M. J. Torkamany; “Synthesis of Mg and MgO structures using pulsed laser ablation in Isopropanol” Proceeding of Annual Physics Conference of Iran, Hamedan, P.631-34 (2010)

 

71- P.Jafarkhani, S.Dadras, M.J.Torkamani, J.Sabbaghzadeh, " Synthesis of Ag@silica core-shells by a Laser-Based Method" 3rd Iranian Conference on Photonics Engineering, (Kerman2010)

 

72- M.Najafi , A. Sepehr , A.H. Golpaygani, J. Sabbaghzadeh, " Investigation of Amplified Spontaneous Emission Lnfluence on Thin Disk Laser" 3rd Iranian Conference on Photonics Engineering, (Kerman2010)

 

73- E.Farsad, P.Abbasi, M.S.Zabihi, J.Sabbaghzadeh, " A Transient Computer Simulation of heat transfer at Diode Laser by means of A Porous Heatsink", 2nd International Fluid Dynamics Conferece, (Shiraz 2010)

 

74- J.Mashayekhi, Z.Shafizadeh, H.Heidari, J.Sabbaghzade, " Surface Roughness of smooth Chrome films studeis by Atomic force Microscopy" International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, (Shiraz 2010)

 

 

75- M. Shayganmanesh, M.H. Daemi, Zh. Oscui, S.Radmard, S.Sh. Kazemi, J.Sabbaghzadeh "Measurement of thermal lensing effects in high power thin disk laser"

 

76- J.Mashaiekhy Asl, Zahra Shafiezadeh,J,Sabbaghzade, M.Anaraki "Study and comparison of silver mirrors deposite on different substrates by electron –Beam gun method" 4th Asian Physics symposium, Indonesia 2010

 

77- Zahra Shafiezadeh, J.Mashaiekhy Asl, H.Hojjati rad, J.Sabbaghzade, " High reflectance optical coatings for Ultra violet and near Infra spectral ranges" 4th Asian Physics symposium, Indonesia 2010

 

78-  Zahra Shafiezadeh, J.Mashaiekhy Asl, H.Hojjati rad, J.Sabbaghzade, " High reflectance optical coatings for Ultra violet and near Infra spectral ranges" 4th Asian Physics symposium,

Indonesia 2010

 

79- Zahra Shafiezadeh, J.Mashaiekhy Asl, H.Hojjati rad, J.Sabbaghzade, " Inspection the effect of thermal stress on the interdiffusion of metal multilayer produced by electron beam gun evaporation" 4th Asian Physics symposium, Indonesia 2010

 

80- A.Babazadeh, K.Hejaz, R.Poozesh, M.Lafoti, V.Vatani, P.Zhalefar, J,Sabbaghzade

"Simulating Q-Switched ytterbium-doped double clade fiber laser" Laser Optics 2010

SPIE Vol.7822, Russia

 

81- A.KhayatJafari, M.R.JafariMilani, H.Aminpour, I. Mashaiekhy Asl, J.Sabbaghzade,

" Diode edge-pumped Yb:YAG disk Laser " 16th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications (Bulgaria2010), Best studet Paper Award

 

82- M.Yadegari, H.Aminpour, I.Mashayekhi, J.Sabbaghzadeh, " Thermal lensing effects of edge-pumped Yb:YAG/YAG thin disk laser with crisscross edges" 2011 OSA Optics & Photonics Congress, Turky

 

83- E.Farsad, S.P.Abbasi, M.S.Zabihi, J.Sabbaghzade, " Thermal analysis of 300W-QCW Diode Laser with Copper foam heatsink Diod edged-pumped Yb:YAG Disk Laser"

Symposium on Photonics and Optoelectronics (China-SOPO2011)

 

84- S.Tahmtan, S.P.Abbasi, A.Hodaei, M.S.Zabihi, J.Sabbaghzade, " A Study on AuGeNi ohmic Contact to n-GaAs Using Microstructural Characteristics"

Symposium on Photonics and Optoelectronics (China-SOPO2011)

 

85- M. Ahmadi, M.R. Erfan, M. J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “The effect of  confining pressure on specific energy in Nd:YAG laser perforating of rock ”; Optics & Laser Technology, (2011)

DOI: 10.1016/j.optlastec.2011.05.017

 

86- S.H. Ghasemi, M. R.Hantehzadeh, J. Sabbaghzadeh, D.Dorranian, V.Vatani, A.Babazadeh, K.Hejaz, A.Hemmati, M.Lafouti; “Designing a plano- convex aspheric lens for fiber optics collimator”; Optics & Laser Technology (2011)

DOI: 10.1016/j. optlaseng.2011.07.014

 

87- S. Tahamtan, A. Goodarzi, S.P. Abbasi, A.Hodaei, M.S.Zabihi, J. Sabbaghzadeh,; “Investigation on-GaAs using microstructural characteristics”; Microelectronics Reliability (2011)

DOI: 10.1016/j. microrel.2011.03.039

 

88- M.J.Torkamany, J. Sabbaghzadeh, M.J.Hamedi; “Effect of laser welding mode on the microstructure and mechanical performance of dissimilar laser spot welds between low carbon and austenitic stainless steels”; Materials and Design (2011)

DOI: 10.1016/j. matdes.2011.05.024

 

89- R.Poozesh, V. Vatani, M.Laffouti, K.Hejaz, R.Rezaei, A.Babazadeh, S.H.Ghasemi, and J.Sabbaghzadeh; “Experimental Study and Simulation of Modular Interference in Two- Mode Fiber1”; Nonlinear photonics, Optical solitons, And Communication systems (2011)

Vol,111,No2, 2011

 

90- S.H.Ghasemi, M.R.Hantezadeh, J.Sabbaghzadeh, D.Dorranian, M.Lafooti, V. Vatani, R.R.Nasirabad, A.Hemmati, A.A.Amidian, S.A.Alavian; “Beam shaping design for coupling high power diode laser stack to fiber”; Optical Society of America (2011)

Vol,50,No18, 2011

 

91-A.Cherghani,  M.J.Torkamany, M.J.Hamedi, J. Sabbaghzadeh; “Numerical modeling and experimental investigation of Tic formation on titanium surface pre-coated by graphite under pulsed laser irradiation”; Article in press (2011)

DOI: 10.1016/j. apsusc.2011.04.064

 

92- P.Jafarkhani, M.J.Torkamany, S.Dadras, A.Cherghani, J. Sabbaghzadeh; “Necklace- shaped Au-Ag nanoalloys: laser-assisted synthesis and nonlinear optical properties”; Nanotechnology (2011)

DOI: 10.1018/0957-4484/22/23/235703

 

93- S.Tahamtan, A.Goodarzi, S.P.Abbasi, A.Hodaei, M.S.Zabihi, J. Sabbaghzadeh; “Investigation on the effect of annealing process parameters on AuGeNi ohic contact to n-GaAs using microstructural characteristicer”; Article in press (2011)

DOI: 10.1016/j. microrel.2011.03.039

 

 

94- R.Safdarian, H.Naeini, Gh.Liaghat, J. Sabbaghzadeh; “Effect of Laser Welding Parameters on Forming Behavior of Tailor Welded Blanks”; Journal of Advanced Materials Research (AMR) Vol. 445(2012) pp 406-411

 

95- P.Zhalefar, M.Nazerian, M.Akhaghifar, P.Abbasi, M.Zabihi, J. Sabbaghzadeh; “Study on Effects of Solder Fluxes on Catastrophic Mirror Damages During Laser Diode Packaging”; IEEE Tranactions on components, packaging and nanufacturing tech, VOL.3,NO.1,JAN (2013)

 

96- R.Safdarian, H.Naeini, Gh.Liaghat, M.Torkamany, J. Sabbaghzadeh; “Experimental and theoretical investigation of thickness ratio effect on the formability of  tailor welded blank”; Journal of  Optic and Laser Tech, (2013),(under review)

 

97- R. Safdarian Korouyeh, H. Moslemi Naeini, Gh.Liaghat, R.M. Natal Jorge, Abel D.Santos,    J. Sabbaghzadeh; “A comparative study  of  forming limit diagram prediction of tailor welded blank ", Journal of  Advanced Manufacturing Technology, (2013),(under review)

 

98- R. Aghbolaghi, S. Batebi, J. Sabbaghzadeh; “ Thin-disk laser with Bessel-like output beam: theory and simulations Optical Society of America, OCIS, (2013)

 

International Book Chapters:

1-M.J. Torkamany, P. Parvin, M. Jandaghi and J. Sabbaghzadeh; “Estimation of composition change in pulsed Nd:YAG laser welding”; Source: Laser Welding, Book edited by:

Xiaodong Na, ISBN: 978-953-307-129-9, Publisher: Intech, Publishing date: August 2010

http://sciyo.com/articles/show/title/estimation-of-composition-change-in-pulsed-nd-yag-laser-welding

 

2- S. Dadras, M.J.Torkamany, J.Sabbaghzadeh, "Ultrasound-Assisted Synthesis of Nanomaterials"; Source: Handbook on Applications of Ultrasound: Sonochemistry for sustainability" Editor(s): Dong Chen, Sanjay K.Sharma, Rajastan, India; Ackmez Mudhoo, University of Mauritius, Reduit ISBN 10: 143984206X, Publication Date:July13,2011

http://www.crcpress.com/product/isbn/9781439842065;jsessionid=Uq2o8ciBEFaxa8EHO-HXjg**

 

   

 

 

1- ساعت اتمی بخار فلزی، پمپ شده توسط لیزرهای نیمرسانای تک بسامد، جمشید صباغ زاده

(ششمین گردهمایی اپتیک پیشگامان کشور – شهریور 1378)

 

2- طراحی و ساخت یک لیزر نیمه هادی کوک پذیر با پهنای خط کمتر از 003/0 آنگستروم، جمشید صباغ زاده، صدیقه دادرس، زهرا حقی

 (مجله پژوهش فیزیک-  تابستان 1379 )

 

3- بررسی اثرهای هیدروژن بر ویژگی های خروجی لیزر بخار مس، جواد کوه پیما، منصور زند، محمد جواد ترکمنی، عبدالرضا زادسر، محمد باقر مرامی، جمشید صباغ زاده  (مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران-1381)

 

4- شبیه سازی کامپیوتری لیزر بخار مس، بررسی و بهینه سازی پارامترهای خروجی آن، شهرام کاظمی، مجید لفوتی، جمشید صباغ زاده

 (مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران-1381)

 

5- روشی برای بهینه کردن توان لیزرهای بخار مس با قطر داخلی بزرگ، مجید لفوتی، شهرام کاظمی، جمشید صباغ زاده

 (مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران-1381 )

 

6- لیزر پرتوان Nd:YAG  دمیده دیودی با سوئیچ  Q  دوتایی، فرشته حاج اسماعیل بیگی، حسین رزاقی، محمد مهدی زاده، محمد رضا عبدالحسینی، جمشید صباغ زاده ( کنفرانس اپتیک و فوتونیک -1383)       

                 

7- طراحی و ساخت لیزر نئودیمیوم یاگ پیوسته صنعتی با توان 200 وات، مجید لفوتی، محمد جواد ترکمنی، عباس خدابخشی،

جمشید صباغ زاده ( کنفرانس اپتیک و فوتونیک -1383)

 

8- لیزر 300 وات Nd:YAG با دمش دیودی، حسین رزاقی، محمد مهدی زاده، محمد رضا عبدالحسینی مقدم، فرشته حاج اسماعیل بیگی، جمشید صباغ زاده  ( کنفرانس اپتیک و فوتونیک -1383)

 

9- طراحی و ساخت تریگر فلیپ – فلاپ جهت راه اندازی لیزر بخار مس با استفاده از دو سوئیچ تایروترون، مجید لفوتی، محمد جواد ترکمنی، محمد اعظم خسروی، جمشید صباغ زاده  ( کنفرانس اپتیک و فوتونیک -1383)

 

10-  شبیه سازی پمپاژ اپتیکی دیسک لیزری، مژگان کریمی نژاد، شهرام کاظمی، جمشید صباغ زاده  (کنفرانس لیزر و اپتیک سمنان – 1384)

 

 

11- طراحی مبدل حرارتی میکروکانال در لیزر دیسک Nd:YAG  ، مریم عزیزی، شهرام کاظمی، جمشید صباغ زاده
 (کنفرانس لیزر و اپتیک سمنان  – 1384)

 

12- محاسبه شدت غیر یکنواخت دمش دیودی در تیغه های لیزری، سعدالله ابراهیمی، جمشید صباغ زاده
 (کنفرانس لیزر و اپتیک سمنان – 1384) 

 

13-  بررسی بیناب نشری پر پلاسما در جوشکاری ورق فلز st14 به وسیله لیزر Nd:YAG پالسی، سیامک دادرس مرنی، محمد جواد ترکمنی، جمشید صباغ زاده (کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک ایران - بهمن 85 )

 

14-  جوشکاری ورق ST14 مورد استفاده در ساخت بدنه خودرو با استفاده از لیزر Nd:YAG پالسی، محمد جواد ترکمنی، محمد جواد  حامدی، فرشید ملک فر،  جمشید صباغ زاده (کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک ایران - بهمن 85 )     

 

15-شبیه سازی عددی جوشکاری ورق فلز st14 با استفاده از لیزر Nd:YAG پالسی، مریم عزیزی، محمد جواد ترکمنی، جمشید صباغ زاده (کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک ایران - بهمن 85 )

 

16-بررسسی روش های اسپکتروسکوپی معمول در آزمون های غیر مخرب احتراق در مشعل ها، سیامک دادرس، هادی روحبخش، فرشید مالک، محمد جواد ترکمنی، جمشید صباغ زاده (اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب – تهران آبان 86)

 

17-طراحی شکل دهنده پرتو لیزر با استفاده از یک سیستم دو عدسی تخت – غیر کروی، وحید وطنی، مجید لفوتی، محمد صادق ذبیحی، جمشید صباغ زاده (کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران - بهمن 86 رفسنجان)

 

18-تحلیل عددی بهینه سازی برش لیزری فولاد نرم با گاز کمکی اکسیژن، بنفشه احمدی، محمد جواد ترکمنی، جمشید صباغ زاده (کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 86 رفسنجان)

 

19- طراحی و ساخت لیزر 650 وات پیوسته کار Nd:YAG با کیفیت پرتو و راندمان مطلوب توسط سیستم هدایت متمرکز کننده پرتو پمپ لیزر دیود، فرهاد رحیم زاده، جمشید صباغ زاده، ایرج مشایخی اصل زاده (کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران – 86 رفسنجان)

 

20- طیف سنجی گذارهای D2 پرتو اتمی روبیدیم توسط لیزر دیودی، هادی روحبخش، عطاملک قربانزاده، مینا برادران، جمشید صباغزاده، مرضیه ندافان، رسول ملک فر زاده (کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 86 رفسنجان)

 

21- طراحی و ساخت لیزر تخت 300 وات پیوسته Nd:YAG دمش شده توسط لیزر دیودی با کیفیت پرتو و راندمان مطلوب ، فرهاد رحیم زاده، جمشید صباغ زاده، ایرج مشایخی اصل زاده (کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 86 رفسنجان)

 

22- استفاده از طیف نشری پر پلاسما در مقایسه اثرات لیزر Nd:YAG با سوئیچ Q بر کندو سوز آهن و آلومینیم، سیامک دادرس مرنی، محمد جواد ترکمنی، جمشید صباغ زاده، فاطمه معروفی (کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 86 رفسنجان)

 

23- شبیه سازی فرآیند دمش لیزر دیسک نازک با در نظر گرفتن وابستگی دمایی ویژگیهای فیزیکی Yb:YAG ( پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 87 اصفهان)

 

24- شبیه سازی تقویت کننده فیبری چند مدی و تحلیل رقابت بین مدی در آن( پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 87 اصفهان)

 

25- بررسی تشدیدگر نوری با آینه فازی فاصله پله ای و خروجی ابرگوسی ( پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 87 اصفهان)

 

26- شبیه سازی تزویج نور لیزر دیودی استک 300 وات به فیبر نوری با استفاده از شکل دهی پرتو ( پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 87 اصفهان)

 

27- مطالعه تجربی و شبیه سازی الگوی تداخل بین مدی در فیبر دو مدی ( پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 87 اصفهان)

 

28- فرآیند تشکیل و پیشروی چاله کلیدی در جوشکاری با لیزر Nd:YAG تپی بر سطح فولاد ضد زنگ 316 ss ( پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 87 اصفهان)

 

29- سنتز نانوکریستال تیتانیا در آب خالص با استفاده از Nd:YAG  پالسی ( پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران – بهمن 87 اصفهان)

 

30- شبیه سازی انتقال حرارت در لیزر نیمه هادی با کمک خنک کننده متخلخل فلزی (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

31- مقایسه عملکرد مواد Yb:YAG و Yb:Lu203 به عنوان ماده فعال لیزر دیسک نازک (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

32- مدلسازی ساختار لیزر دیسک نازک شبه سه ترازی با اعمال وابستگی دمایی در محاسبه توان خروجی لیزر (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

33- طراحی و شبیه سازی سیستم انتقال نور لیزر دیود پرتوان از لبه دیسک لیزر (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

34- تحلیل اثرات اختلاف راه نوری و تغییرات گرمایی – مکانیکی بر روی رزوناتور لیزر پرتوان دیسک در حالت پمپ از لبه (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

35- ایجاد لایه کامپوزیتی سخت TiC بر روی فلز Ti با استفاده از لیزر Nd:YAG پالسی (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

36- بررسی اثرات سطحی کندو سوز فلز مس توسط لیزر Nd:YAG با استفاده از طیف سنجی نشری پلاسما (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

37- سنتز نانو ذرات هیدروکسید منیزیم در آب با استفاده از لیزر بخار مس (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

38- بهینه سازی سنتز لیزری نانو ذرات نقره با استفاده از طیف سنجی نشری پلاسما (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

39- بررسی اثر پارامترهای محیط بر پراکتدگی القایی بریلوئن (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

40- مدلسازی برهم کنش پرتو لیزر پالسی با اهداف فلزی و تعیین پهنا و عمق نفوذ حرارت (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

41- شبیه سازی انتقال حرارت در لیزر نیمه هادی با کمک خنک کننده متخلخل فلزی (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران-
 بهمن 88)

 

42- استفاده از روش Z-scan در بررسی جذب اپتیکی غیر خطی نانو پیوسته های طلا با هسته نقره سنتز شده به روش لیزری (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

43- طراحی و ساخت لیزر دیودی کوک پذیر با پهنای طیفی بسیار کم برای استفاده در آزمایش های طیف سنجی دقیق اتمی (شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- بهمن 88)

 

44- بررسی تجربی تاثیر میدان حرارتی بر خواص ساختاری و اپتیکی تک بلور لیزری Nd:GGG (هفدهمین کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران)

 

45- “ Effect of the base fluid viscosity on heat transfer enhancement of nanofluids containing cylindrical nanoparticles in a two- dimensional enclosure’

انور گویلی. جمشید صباغ زاده ( سیزدهمین کنفرانس سالانه و دومین کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها شیراز-  اکتبر 2010)

 

46- “ The effect of magnetic field on ferroflud heat transfer” مریم السادات لاجودری، جعفر مقیمی راد، ایرج هادی، انور گ.یلی، فاطمه ذبیحی، تقی دلالی اصفهانی، جمشید صباغ زاده، (سیزدهمین کنفرانس سالانه و دومین کنفرانس
بین المللی دینامیک شاره ها شیراز-  اکتبر 2010)

 

47- “Nucleation and growth of silver nanoshells through copper vapor laser irradiation” پروانه جعفر خانی، سیامک دادرس، محمدجواد ترکمنی، جمشید صباغ زاده(سومین کنگره بین المللی علم نانو و نانو تکنولوژی – شیراز نوامبر 2010)

 

48- مطالعه دانه بندی لایه نازک طلا انباشت شده توسط تبخیر تفنگ الکترونی (یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آبکاری)

 

49- مورفولوژی لایه نازک نقره رشد داده شده تحت شرایط دمایی مختلف توسط تبخیر با تفنگ الکترونی ( کنفرانس فیزیک ایران1389)

 

50- بررسی توزیع جذب نور پمپاژ در لیزر پر توان دیسک Yb:YAG/YAG  در  حالت پمپاژ از لبه، حامد امین پور ،  محمد رضا جعفری میلانی ، ایرج مشایخی اصل ، جمشید صباغ زاده، ( هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

51- اثر ترکیب های مختلف گازهای محافظ بر جوشکاری فولاد ضد زنگ 316 با لیزر تپ بلند Nd:YAG، نجمه السادات حسینی مطلق ، پرویز پروین، محمد جواد ترکمنی، مریم جندقی، جمشید صباغ زاده، (هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

52- شبیه سازی توزیع دمش و جذب در دیسک لیزر مرکب Yb:YAG/YAG   با دمش جانبی از طریق داکت ، محمد رضا جعفری میلانی، ایرج مشایخی اصل، جمشید صباغ زاده، (هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

53- سنتز و خردایش نانو ذرات طلا با روش لیزری، سمانه پاشالنکرانی، عطاا.. کوهیان،  جمشید صباغ زاده، (هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

54- سنتز و مطالعۀ جذب اپتیکی ساختارهای به دست آمده به روش کند و سوز لیزری هدف منیزیم ، فهیمه ابری نائی ، محمد جواد ترکمنی ، محمد رضا حنطه زاده ، جمشید صباغ زاده، ( هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

55- تفاوت مورفولوژی نانو ساختارهای کربنی سنتز شده از HOPG در حلال های آلی به روش LP-PLA ، هاجر قنبری ،

 رسول صراف ماموری ، جمشید صباغ زاده ، رسول ملکفر ، محمد جواد ترکمنی،  پروانه جعفرخانی، مقداد پالیز دار

(هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

56- تعیین ضخامت لایه نازک دی الکتریک Sio2 بر روی بستر GaAs با استفاده از تکنیک رنگ، ابوالحسن علیمرادی ، سید پیمان عباسی ، حمزه نخعی مطلق ، محمد صادق ذبیحی، جمشید صباغ زاده ، (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

57-مطالعه میکرو ساختار لایه های نازک TiO2 انباشت شده به روش تبخیر پرتو الکترونی، زهرا شفیعی زاده ، جهانبخش مشایخی،

حسن حیدری، جمشید صباغ زاده، (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

58- تاثیر پارامتر های انباشت بر مورفولوژی لایه های نازک TiO2 تولید شده به روش کند و پاش، زهرا شفیعی زاده ، جهانبخش مشایخی اصل ، مهدی انارکی ،  حسن حیدری ، جمشید صباغ زاده، (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

59- طراحی و ساخت آینه های مس بهینه شده به روش تبخیر پرتو الکترونی، زهرا شفیعی زاده ، جهانبخش مشایخی اصل ، حسین ناهیدی ، محمد صبح خیز ، رضا شکوری ، جمشید صباغ زاده، (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

60- سنتز نانو ذرات ZnSe   توسط کندوسوز لیزری در اتانول و استون و مشخصه یابی آنها ، فائزه مثمر ، محمد جواد ترکمنی ، داود درانیان ، پروانه جعفر خانی ، جمشید صباغ زاده، (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

61- بررسی خواص اپتیکی و ساختاری لایه نازک اکسید مس لایه نشانی شده به روش کندو پاش مغناطیسی، شهاب نوروزیان ،جهانبخش مشایخی، حسین ناهیدی ، مهدی انارکی ،  زهرا شفیع زاده ، جمشید صباغ زاده ، (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

62- اندازه گیری فاکتور کیفیت باریکه لیزر Nd:YAG  پالسی به روش Knife-Edge ، رضا آزموده سرودی، سعید طالش علیخانی ، ایرج مشایخی، جمشیدصباغ زاده (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

63-  تحلیل حرارتی ، مکانیکی و بررسی اثر ضخامت YAG بر روی انتقال حرارت در لیزر با کریستال مرکب نازک Yb:YAG/YAG دمش از لبه ، جواد رفیعی ، ایرج مشایخی اصل ،  جمشید صباغ زاده،( سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

64- بررسی تجربی پارامتر های موثر در برشکاری صفحات ST-14 با استفاده از لیزر Nd:YAG پالسی بلند، زهرا باقری ، پرویز پروین ، محمد جواد ترکمنی ، علی چهرقانی ،  جمشید صباغ زاده  (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

65- مطالعه نانو ساختارلایه نازک کروم انباشت شده توسط روش کندوپاش مغناطیسی، جهانبخش مشایخی اصل ، زهرا شفیعی زاده ،حسین ناهیدی ، نازلی رحیم زاده ، جمشید صباغ زاده( سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

66- روش ساخت و افزایش پهنای باند در فیلتر های ضد بازتاب در ناحیه مرئی برروی زیرلایه شیشه، نازلی رحیم زاده ، جهانبخش مشایخی،  رضا شکوری، محمد صبح خیز ، جمشید صباغ زاده،(سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

67- طراحی و ساخت لیزر تمام فیبری 340W با ساختار تقویت کننده دو مرحله ای کامران حجاز ، رضا پوزش ، امین بابا زاده، امیر حیدری آذر ، رضا رضائی ، مجید لفوتی، وحید وطنی،  جمشید صباغ زاده (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

68- بررسی مشخصات اپتیکی و الکتریکی دیود سوپر لومینسانس در جریان های مختلف، سید پیمان عباسی ، ابوالحسن علیمرادی ، احسان فرساد ، محمد صادق ذبیحی، جمشید صباغ زاده( سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

69- شبیه سازی تزویج لیزر دیودی آرایه ای توان بالا به فیبر نوری سید حامد قاسمی ، وحید وطنی ،  محمد کریمی ،  مجید لفوتی ، جمشید صباغ زاده (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

70- اندازه گیری روبش Z با استفاده از لیزر موج – پیوسته در نانو ذرات طلا تهیه شده به روش کند و سوز لیزری، فریبا مصلحی راد ، مجلس آرا ، محمد جواد ترکمنی،  جمشید صباغ زاده( سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

71- مدلسازی عددی و بررسی تجربی تشکیل لایه TiC بر روی سطح ورق تیتانیوم با استفاده از لیزر پالسی، علی چهرقانی ، محمد جوادحامدی، محمد جوادترکمنی،  جمشید صباغ زاده (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

 

72- مشخصات اپتیکی لیزر دیودهای نیمه هادی چاه کوانتمی پر توان 808 نانومتر در جریان های مختلف، سید پیمان عباسی ،

حمزه نخعی مطلق ،  ابوالحسن علیمرادی ، محمد صادق ذبیحی ،  جمشید صباغ زاده (سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران کرمان 1389)

آدرس پست الکترونیکی :

 

دانلود رزومه