معاون دانشکده

معاون دانشکده

مشخصات شخصی

 

             نام و نام خانوادگی: دکتر مجید امیر فخریان 

وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی : ریاضی

مرتبه علمی : استادتمام

 

 مشخصات تحصیلی

 

دکتری: ریاضی کاربردی - آنالیز عددی ،دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات 1384

کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی، ،دانشگاه صنعتی شریف  سال 1379 

کارشناسی: ریاضی کاربردی  ،دانشگاه گیلان سال 1377  

 

سمت های اجرایی

معاون دانشکده علوم پایه ازسال 1397 تاکنون

مدیر گروه ریاضی 

          رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان واحد تهران مرکزی

 

آدرس پست الکترونیکی :

                  E-Mail: amirfakhrian@iauctb.ac.ir

دانلود رزومه