انجمن علمی فیزیک

انجمن علمی فیزیک

هیئت موسس

 • فهیمه عباسی
 • صدیقه سلیمیان
 • علیرضا سرمدی
 • محسن زارعی
 • فاطمه کلهر

تاریخ دریافت مجوز 82/12/4

اولین هیئت مدیره

 • یاسمن ببران- رئیس انجمن
 • محمد خلیل بیگی- خزانه دار
 • مصطفی صفری
 • احسان صدری- مسئول نشریه
 • زینب بهمنی
 • علی کوچنانی
 • سیاوش اله ویسی
 • مرضیه خوانساری

موفق به دریافت مجوز نشریه فیزیک درتاریخ 1387 شده است

اعضای هیئت مدیره

 • کمیل سعید آبادی – رئیس انجمن
 • حمید غضنفری
 • رحمانه استوار
 • شیما ترکاشوند
 • دل آرام ابطحی
 • شاهین سوری
 • رهام بهرایی
 • محمد اسماعیل پور
 • علی محمد درویش

تماس با ما :

خلیل بیگی

09126154883

یاسمین ببران

09125269303