تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده علوم پایه

در سال 1369 دانشکده علوم و فنی با داشتن رشته هایی چون ریاضــی کاربردی ، فیزیک با گرایش جامد ، شـــیمی کاربردی برق الکترونیک ، مکانیک با گرایش طراحــی جامدات ، عمران و کامپیوتر گــرایش نرم افزار به ریاست جناب آقای دکتر دانشمند در ســاختمان حافظ تاسیس گــردید در سال 1374 دانشــکده علوم از دانشـــکده فنی تفکیک شد و به ساختمانی واقع در خیابان کریم خان نبش حافظ ( ساختمان گلستان ) انتقال یافت در سال 1376 به مکان جدید واقع در خیابان انقلاب چهارراه ولیعصر انتقال یافت و در مهر ماه سال 1378 به ســاختمان فلسطین پایین تر از میدان فلسطین جابجا شد و در سال 1386 دانشکده علوم پایه به مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) انتقال یافت این مجتمع در زمینی به مساحت حدود دو هکتار احداث شده است و دارای مجموعه ورزشی شـــامل استخر ، سونا ، جکوزی ،.. 3 ســـالن سرپوشــیده است . که تا سال 1392 ریاست دانشکده را جناب آقای دکتر صفری ثابت به عهده داشتند و از سال 1392 تا 1397 ریاست دانشکده علوم پایه را جناب آقای دکتر ابراهیمی بقا عهده دار بوده اند و هم اکنون آقای دکتر صباغ زاده سمت ریاست دانشکده را بر عهده دارند , ریاست مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم را جناب آقای دکتر عبدالله برادران عهده دار می باشند .      

آدرس دانشکده:   

تهران شهرک قدس - میدان صنعت بلوار فرحزادی خیابان سیمای ایران  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)