درباره گروه

درباره گروه

 گروه آموزشی ریاضی که از سال تحصیلی  63-1362 برپا گردید تا سال75-1374با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته ریاضی گرایش کاربرد در کامپیوتر در این رشته فعالیت می نموده – پس از آن با اخذ دانشجو در رشته های کارشناسی ریاضی گرایشهای محض ، کاربردی و دبیری و به دنبال آن کارشناسی آمار به گروه ریاضی و آمار تغییر نام یافت و تعداد اعضاء هیات علمی آن تا 33 نفر افزایش پیدا نمود . از سال تحصیلی 84-1383 اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایشهای تحقیق در عملیات و آنالیز عددی آغاز گردید و از سال تحصیلی 90-1389 با گسترش رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی و اخذ مجوز از وزارت علوم ؛ رشته های کارشناسی ارشد ریاضی محض در گرایشهای آنالیز ، جبر و هندسه ، دکتری ریاضی کاربردی گرایشهای آنالیز عددی و تحقیق در عملیات و دکتری ریاضی محض گرایشهای آنالیز و جبر پذیرش دانشجو انجام گردید و تاکنون در مقطع دکتری تعدادی دانشجو فارغ التحصیل شده اند . از سال تحصیلی 91-1390پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در دو رشته ریاضی و کاربردها و آمار و کاربردها انجام گرفت . در سال تحصیلی 94-1393با پی گیری های گروه ریاضی و آمار ، دانشکده علوم پایه و معاونت آموزشی ، مجوز تاسیس رشته های کارشناسی ارشد ریاضی مالی ، کارشناسی ارشد آمار ریاضی ، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش ریاضی ، کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در 4 گرایش ، کارشناسی علوم کامپیوتر اخذ و اقدام به پذیرش دانشجو گردید.

مدیران گروه آموزشی ریاضی و آمار از بدو تاسیس تاکنون عبارتند از: تا قبل از سال تحصیلی 83-1382 آقای فرزین حاجی جمشیدی – آقای دکتر حیدر دانشمند ( معاونت گروه آقای دکتر واحد آملی – آقای مرتضی براتی ). از سال تحصیلی 83-1382 آقای دکتر مسعود صانعی ، آقای دکتر شعبانعلی صفری ثابت ، آقای دکتر حمید رضا رحیمی ، آقای دکتر مجید امیر فخریان ، آقای دکتر محمد صادق عسگری ، آقای دکتر داود ابراهیمی بقا .

از نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392با توجه به افزایش رشته تحصیلات تکمیلی و به منظور ارتقاء کیفی گروه ریاضی و آمار مدیریت گروه به دو بخش تقسیم گردید که آقای دکتر محمد علی فریبرزی به عنوان مدیر گروه تحصیلات تکمیلی ریاضی  کاربردی و کارشناسی آمار و آقای دکتر امین محمودی کبریا به عنوان مدیر گروه تحصیلات تکمیلی ریاضی محض و کارشناسی ریاضی انتخاب شدند .در حال حاضر تعداد اعضای هیات علمی گروه ریاضی و آمار 29 نفر است که 14 نفر آنها در گرایش ریاضی محض ، 8 نفر آنها در گرایش ریاضی کاربردی و 7 نفر در رشته آمار مشغول به کار هستند .

آمارفارغ التحصیلان رشته های ریاضی وآمار درمقاطع تحصیلی مختلف ازسال 64 تاکنون

ریاضی کاربردی

2103 نفر

کارشناسی

ریاضی محض

415 نفر

"

ریاضی کاربرد در کامپیوتر

1189 نفر

"

ریاضی محض – آنالیز

2 نفر

ارشد

ریاضی محض – جبر

3 نفر

"

ریاضی کاربردی – تحقیق درعملیات

62 نفر

"

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

69 نفر

"

ریاضی کاربردی

67 نفر

"

ریاضی محض

33 نفر

"

ریاضی – ریاضی کاربردی

38 نفر

"

ریاضی آنالیز

2 نفر

دکتری

ریاضی جبر

2 نفر

"

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

1 نفر

"

ریاضی کاربردی – تحقیق درعملیات

2 نفر

"

رشته آمار

492 نفر

کارشناسی

دبیری ریاضی

420 نفر

"