سمینارهاوکنفرانیسهای علمی

برگزاری کارگاهها و سمینارهای علمی :

1- اقدام به برگزاری سمینار یک روزه داخلی آنالیز ریاضی با حضور جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهش و فناوری و جناب آقای دکتر صفری رئیس محترم مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) – رئیس دانشکده علوم پایه – سال 1390

سخنرانان علمی : آقایان دکتر رحیمی- دکتر ابراهیمی بقا – دکتر عسگری- دکتر محمودی کبریا

2- همکاری با انجمن نانو تکنولوژی جهت برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان کاربرد تجهیزات نانو تکنولوژی در فناوری نانو

     توسط دکتر نادر زبرجد شیراز – هیات علمی گروه شیمی سال 1390    

3- همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان جهت برگزاری کارگاه سه روزه داخلی تحت عنوان  روش تحقیق 1- توسط دکتر سلوکدار – سال 1390

 

4- همکاری با بسیج دانشکده جهت برگزاری کارگاه دوره مقدماتی و پیشرفته گوسین -به مدت دو ماه

     توسط دکترعلیرضا آریافرد- هیات علمی گروه شیمی سال 1390

5- همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان جهت برگزاری کارگاه دو روزه داخلی تحت عنوان آشنایی با اصول ترجمه متون علمی و تخصصی      

    توسط خانم دکتردهباشی - خرداد سال 1391

 

6- همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان جهت برگزاری کارگاه سه روزه داخلی تحت عنوان روش تحقیق 1-

     توسط دکتر سلوکدار خرداد سال 1391

 

 عنوان سخنرانی: استفاده ازقوانین ترمودینامیک جهت اثبات وجود خدا

سخنران: دکتر همایون احمد پناهی – هیات علمی گروه شیمی سال 1390

 

 کسب مقام اول در سطح ملی توسط دکتر شهره نفیسی عضو هیات علمی- گروه شیمی ( استاد تمام ) سال 1388

نشست پژوهشی با دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 90-رشته شیمی کلیه گرایشها – خرداد ماه

-موفق به ثبت اختراع

تحت عنوان بهبود پساب ها ی صنعتی و فاضلاب ها          

 توسط دکتر علیرضا فیض بخش و.. عضو هیات علمی گروه شیمی– سال 1388

 

همکاری با انجمن نانو تکنولوژی جهت برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان کاربرد تجهیزات نانو تکنولوژی در فناوری نانو

توسط دکتر نادر زبرجد شیراز – هیات علمی گروه شیمی سال 1390    

  

 همکاری با بسیج دانشکده جهت برگزاری کارگاه دوره مقدماتی و پیشرفته گوسین                      به مدت دو ماه

 توسط دکترعلیرضا آریافرد- هیات علمی گروه شیمی سال 1390

 همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان جهت برگزاری کارگاه دو روزه داخلی تحت عنوان آشنایی با اصول ترجمه متون علمی و تخصصی   

  توسط خانم دکتردهباشی - خرداد سال 1391