اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

کسب مقام اول در سطح ملی توسط دکتر شهره نفیسی عضو هیات علمی

 گروه شیمی ( استاد تمام ) سال 1388

 نشست پژوهشی با دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 90  

 رشته شیمی کلیه گرایشها – خرداد ماه 1391

موفق به ثبت اختراع تحت عنوان بهبود پساب ها ی صنعتی و فاضلاب ها توسط دکتر علیرضا فیض بخش و.. عضو هیات علمی گروه شیمی– سال