مدیر گروه

مدیر گروه کارشناسی  فیزیک

مشخصات شخصی :

نام ونام خانوادگی : ناصر زارع دهنوی 

وضعیت :عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی : فیزیک

مرتبه علمی : استاد یار 

 

مشخصات تحصیلی

دکتری حالت جامد 

 

سوابق آموزشی :

 

 

سمت های اجرایی  :

 

 

آدرس پست الکترونیکی         Nas.Zaredehnavi@iauctb.ac.ir