مدیر گروه

مدیر گروه کارشناسی  فیزیک

مشخصات شخصی :

نام ونام خانوادگی : ناصر زارع دهنوی 

وضعیت :عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی : فیزیک

مرتبه علمی : استاد یار 

 

مشخصات تحصیلی

دکتری حالت جامد 

آدرس پست الکترونیکی         Nas.Zaredehnavi@iauctb.ac.ir                                                                                   

 

دانلود رزومه