اعضای هیات علمی

اعضاء هیأت علمی گروه فیزیک

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش حالت جامد

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

محمود ابراهیم زاده پوستچی

استادیار

 M-EbrahimzadehPustchi-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

ابراهیم اصل سلیمانی

استاد 

 E-AslSoleimani-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

رضا بشیریان

مربی 

 R-Bashirian-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

عبدالرحیم بهاروند

 استادیار

 

فرهاد توکلی

مربی 

 F-Tavakoli-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

زکیه روحانی

مربی 

 Z-Rouhani-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

ناصر زارع دهنوی

استاد یار  

 H-RezagholipourDizaji-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

سلیمه کیمیاگر

دانشیار  

 

امیرسینا مجیر شیبانی

 مربی

 

نادر مدنی مشائی

مربی 

 N-Madanimashaei-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فرشید نورعلیشاهی

 مربی

 F-Nooralishahi-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک – گرایش  اتمی و مولکولی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

علی اصغر خاکپور

 مربی

 A-Khakpoor-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

بابک صیامی

مربی 

 http://b-siamy-phy.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

شمس الزمان فرامرزی

 

 S-FARAMARZI-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک – گرایش فیزیک هسته ای

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

غلامرضا رئیس علی

استاد 

 

صمد فرخی

 دانشیار

 

علی اکبر میرزایی

استادیار 

 A-Mirzai-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش فیزیک نظری

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

محمد رضا تنهایی اهری

دانشیار  

http://m-tanhayi-Physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش فیزیک فوتونیک

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

حمید رضا شیروانی مهدوی

استادیار

http://H-ShirvaniMahdavi-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش ذرات بنیادی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

حسین مهربان

استاد 

H-Mehraban-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html