درباره گروه

آزمایشگاههای کارشناسی گروه فیزیک

لیست آزمایشگاهها

 

ردیف

نام ازمایشگاه یا کارگاه

دستگاهها

1

 

آزمایشگاه فیزیک1

ماشین اتوود - دستگاه بویل ماریوت - میز نیرو

2

 

آزمایشگاه فیزیک2

اسیلوسکوپ- اسیلاتور-مولتی متر- منبع تغذیه

3

آزمایشگاه فیزیک3

 

دستگاه اندازه گیری ضریب شکست – دستگاه تشدید در لوله صوتی- دستگاه تار مرتعش- دستگاه اندازه گیری فاصله کانونی عدسی ها

4

 

 

آزمایشگاه جدید

 

دستگاه رزنانس اسپین الکترون- دستگاه پراش الکترون

دستگاه میلیکان- دستگاه اثر فوتو الکتریک

 

5

 

 

آزمایشگاه اپتیک

 

 

 

دستگاه پراش- دستگاه حلقه های نیوتن – تداخل سنج مایکسون-          آینه های نورنبرگ

 

 

 

 

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی کارشناسی ارشد فیزیک

لیست آزمایشگاهها تحقیقاتی                                            

ردیف

نام ازمایشگاه یا کارگاه

1

 

آزمایشگاه تحقیقاتی فتو نیک

 

2

آزمایشگاه تحقیقاتی لایه نشانی

 

3

آزمایشگاه تحقیقاتی

حالت جامد(ساخت نمونه )

 

4

 

آزمایشگاه تحقیقاتی

تکنیک خلاء(در شرف راه اندازی )

 

5

 

آزمایشگاه تحقیقاتی

رشد بلور(در شرف راه اندازی )

 

6

آزمایشگاه تحقیقاتی

نانو تکنولوژی(در شرف راه اندازی )