گروه فیزیک

اعضاء هیأت علمی گروه فیزیک

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش حالت جامد

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

محمود ابراهیم زاده پوستچی

دکتری

 

ابراهیم اصل سلیمانی

 

 

رضا بشیریان

 

 

عبدالرحیم بهاروند

 

 

فرهاد توکلی

 

 

زکیه روحانی

 

 

ناصر زارع دهنوی

 

 

سلیمه کیمیاگر

 

 

امیرسینا مجیر شیبانی

 

 

نادر مدنی مشائی

 

 

فرشید نورعلیشاهی

 

 
 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک – گرایش  اتمی و مولکولی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

علی اصغر خاکپور

 

 

بابک صیامی

 

 

شمس الزمان فرامرزی

 

 
 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک – گرایش فیزیک هسته ای

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

غلامرضا رئیس علی

 

 

صمد فرخی

 

 

علی اکبر میرزایی

 

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش فیزیک نظری

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

محمد رضا تنهایی اهری

 

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش فیزیک فوتونیک

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

حمید رضا شیروانی مهدوی

 

 
 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش ذرات بنیادی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

حسین مهربان