گروه فیزیک

اعضاء هیأت علمی گروه فیزیک

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش حالت جامد

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

محمود ابراهیم زاده پوستچی

دکتری

 M-EbrahimzadehPustchi-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

ابراهیم اصل سلیمانی

 

 E-AslSoleimani-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

رضا بشیریان

 

 R-Bashirian-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

عبدالرحیم بهاروند

 

 

فرهاد توکلی

 

 F-Tavakoli-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

زکیه روحانی

 

 Z-Rouhani-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

ناصر زارع دهنوی

 

 H-RezagholipourDizaji-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

سلیمه کیمیاگر

 

 

امیرسینا مجیر شیبانی

 

 

نادر مدنی مشائی

 

 N-Madanimashaei-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فرشید نورعلیشاهی

 

 F-Nooralishahi-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک – گرایش  اتمی و مولکولی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

علی اصغر خاکپور

 

 A-Khakpoor-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

بابک صیامی

 

 

شمس الزمان فرامرزی

 

 S-FARAMARZI-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک – گرایش فیزیک هسته ای

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

غلامرضا رئیس علی

 

 

صمد فرخی

 

 

علی اکبر میرزایی

 

 A-Mirzai-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش فیزیک نظری

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

محمد رضا تنهایی اهری

 

http://m-tanhayi-Physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش فیزیک فوتونیک

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

حمید رضا شیروانی مهدوی

 

http://H-ShirvaniMahdavi-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

اعضاء هیأت علمی رشته فیزیک –گرایش ذرات بنیادی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه  شخصی

حسین مهربان

 

H-Mehraban-physic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html