گروه زیست شناسی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه زیست شناسی

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
مهرداد احدی زیست شناسی - ژنتیک Meh.Ahadi.sci@iauctb.ac.ir
فاطمه احمد ویسی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری fat.ahmadveysi.sci@iauctb.ac.ir
رضا احمدزاده مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) REZ.AHMADZADEH.sci@iauctb.ac.ir
افشین احمدی شهرآباد مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) AFS.AHMADISHAHRABAD.sci@iauctb.ac.ir
زهرا اسدی سمسانی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) zah.asadi.sci@iauctb.ac.ir
محمدرضا اعتقادی زیست شناسی - بیوشیمی moh.Eteqadi.sci@iauctb.ac.ir
میثم اکرمی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی Mei.Akrami.sci@iauctb.ac.ir
تارا امین الاسلام زاده زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری Tar.Aminoleslamzadeh.sci@iauctb.ac.ir
نگین امینی زیست شناسی - ژنتیک neg.amini.sci@iauctb.ac.ir
لیلا اینانلو مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) Lei.Inanloo.sci@iauctb.ac.ir
پگاه بابادی وند زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی Peg.Babadivand.sci@iauctb.ac.ir
نعیمه بخارایی نژاد زیست شناسی - ژنتیک nai.bokharaienejhad.sci@iauctb.ac.ir
معصومه براتی زیست شناسی - بیوشیمی Mas.Barati.sci@iauctb.ac.ir
محمد حسین بیک محمدی درمن مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) Moh.Beikmohammadi.sci@iauctb.ac.ir
مونا پیمان زیست شناسی - بیوشیمی mon.payman.sci@iauctb.ac.ir
حکیمه ترکیان ولاشانی زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی hak.torkiyanvalashani.sci@iauctb.ac.ir
فاطمه جلالی ورنامخواستی زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی fat.jalalivarnamkhasti.sci@iauctb.ac.ir
ازاده جلودار زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی aza.jelowdar.sci@iauctb.ac.ir
سیده کیمیا حاجی سیدجوادی زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی sey.hajiseyedjavadi.sci@iauctb.ac.ir
جواد حسن زاده زیست شناسی - بیوشیمی jav.hassanzadeh.sci@iauctb.ac.ir
امین حسنی طاهرکیخایی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) ami.hasanitaherkikhai.sci@iauctb.ac.ir
بهرنگ حسین زاده شانجانی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی BEH.HOSSEINZADEHSHANJANI.sci@iauctb.ac.ir
فاطمه حسینی طباطبایی زیست شناسی - بیوشیمی fat.hosseinitabatabaei.sci@iauctb.ac.ir
ملیحه حشمت پناه زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی mal.heshmatpanah.sci@iauctb.ac.ir
مریم حقی زیست شناسی - میکروبیولوژی mar.haghi.sci@iauctb.ac.ir
الهه حیدری زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری ela.heidari.sci@iauctb.ac.ir
نرگس خدابخشی صادق ابادی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری Nar.khodabakhshysadeghabady.sci@iauctb.ac.ir
شهرام خسروی زیست شناسی - بیوشیمی SHA.KHOSRAVI.sci@iauctb.ac.ir
فرزانه خسروی قرد زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی far.khosravifard.sci@iauctb.ac.ir
پریسا دادگر مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) par.dadgar.sci@iauctb.ac.ir
سعیده دهقانی زاده زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی sae.dehghanizade.sci@iauctb.ac.ir
منوچهر دولتی زیست شناسی - ژنتیک man.dolaty.sci@iauctb.ac.ir
محمدحسین رضایی باغبیدی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) moh.rezaeibaghbidi.sci@iauctb.ac.ir
محمد رنجبرگل محمدی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) moh.ranjbargolmohammadi.sci@iauctb.ac.ir
سمیرا ستاری زیست شناسی - ژنتیک sam.sattari.sci@iauctb.ac.ir
علیرضا سلطانی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) Ali.Soltani.sci@iauctb.ac.ir
نفیسه سمیعی مصلح زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی naf.samiemosleh.sci@iauctb.ac.ir
مسعود سیاف زیست شناسی - ژنتیک mas.sayyaf.sci@iauctb.ac.ir
ازاده شایق بروجنی زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی aza.shayegh.sci@iauctb.ac.ir
محسن صفرزاده مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) MOH.SAFARZADEH.sci@iauctb.ac.ir
مهناز ضیایی مداح زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی mah.ziayei.sci@iauctb.ac.ir
محمد هادی طهمورثی نژاد مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) moh.Tahmouresinezhad.sci@iauctb.ac.ir
منیره عباسی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) Mon.Abbasi.sci@iauctb.ac.ir
سولماز عبدالحسین زاده زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی sol.abdolhoseinzade.sci@iauctb.ac.ir
لاله عبداله نژاد بوشهری زیست شناسی - بیوشیمی Lal.abdollahnezhadboushehri.sci@iauctb.ac.ir
سعداله عبدالهی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) saa.abdollahi.sci@iauctb.ac.ir
الهه علی پناهی زیست شناسی - میکروبیولوژی ela.alipanahi.sci@iauctb.ac.ir
نجمه عندلیبی زیست شناسی - ژنتیک naj.andalibi.sci@iauctb.ac.ir
ارمین غریبی زیست شناسی - ژنتیک Arm.Gharibi.sci@iauctb.ac.ir
نسیم غفوری زیست شناسی - علوم گیاهی nas.ghafoori.sci@iauctb.ac.ir
نیلوفر غلام خاصی زیست شناسی - ژنتیک nil.gholamkhasi.sci@iauctb.ac.ir
شیما قماشی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری shi.ghomashi.sci@iauctb.ac.ir
زهرا قمی پور زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی تکوینی zah.ghomipoor.sci@iauctb.ac.ir
عاطفه کرمی زیست شناسی - بیوشیمی Ate.karami.sci@iauctb.ac.ir
سارا کریمی مقدم زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی sar.karimimoghadam.sci@iauctb.ac.ir
افسانه کلاهدوز مارالایی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) afs.kolahduz.sci@iauctb.ac.ir
گلشید کلوشانی زیست شناسی - بیوشیمی Gol.koloushani.sci@iauctb.ac.ir
کتایون کمالی سراجی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی تکوینی kat.kamalisaraji.sci@iauctb.ac.ir
درین گل بهار زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی Dor.Golbahar.sci@iauctb.ac.ir
هانیه سادات لواسانی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری Han.Lavasani.sci@iauctb.ac.ir
مینو محمدی زیست شناسی - میکروبیولوژی min.mohamadi.sci@iauctb.ac.ir
محدثه محمدی اصل کلخوران زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی moh.mohamadiaslkalkhoran.sci@iauctb.ac.ir
معصومه معتمدی زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی mas.motamedi.sci@iauctb.ac.ir
نیلوفر مقدم نشاط زیست شناسی - ژنتیک nil.moghadamneshat.sci@iauctb.ac.ir
مائده مواجی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) mae.mavaji.sci@iauctb.ac.ir
مهزاد میری زیست شناسی - ژنتیک mah.miri.sci@iauctb.ac.ir
دنیا نظری خوانساری زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری don.nazari.sci@iauctb.ac.ir
ستاره نعمت الهی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری set.nematollahi.sci@iauctb.ac.ir
شهرزاد نوجه دهی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی sha.nojedehi.sci@iauctb.ac.ir
نرگس نوریان مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) nar.noorian.sci@iauctb.ac.ir
اعظم نیک بین زیست شناسی - علوم گیاهی Aza.Nikbin.sci@iauctb.ac.ir
احمد هدی مدیریت محیط زیست(اچ اس ای) ahm.hoda.sci@iauctb.ac.ir
زهره هرسینی زیست شناسی - ژنتیک zoh.harsini.sci@iauctb.ac.ir
پریسا یزدابادی ورنوسفادرانی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی par.yazdabadivarnoosfaderani.sci@iauctb.ac.ir
محمدرضا یزدانی زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی Moh.Yazdani.sci@iauctb.ac.ir
حسام یغمایی زیست شناسی - میکروبیولوژی hes.yaghmaei.sci@iauctb.ac.ir