گروه ریاضی وآمار

دانشجویان دوره دکتری گروه ریاضی وآمار

نام  نام خانوادگی رشته  ایمیل
حجت آذرآئین ریاضی - آنالیز HOJ.AZARAIEN.sci@iauctb.ac.ir
نهضت ابراهیمی ریاضی Neh.Ebrahimi.sci@iauctb.ac.ir
مریم احراری ریاضی - جبر Mar.Ahrari.sci@iauctb.ac.ir
فاطمه انوشه ریاضی - آنالیز fat.anousheh.sci@iauctb.ac.ir
کبری اوستاد ریاضی - آنالیز kob.oustad.sci@iauctb.ac.ir
محمد حسن باقری اتابک ریاضی - آنالیز moh.baqeriatabak.sci@iauctb.ac.ir
حسن برزگر کلیشمی ریاضی - کاربردی has.barzegarkelishami.sci@iauctb.ac.ir
معصومه بهرامی سامانی ریاضی - کاربردی mas.bahramisamani.sci@iauctb.ac.ir
مهناز پاک نژاد ریاضی - کاربردی mah.paknezhad.sci@iauctb.ac.ir
زینب جعفری ورکی ریاضی - جبر Zei.Jafarivaraki.sci@iauctb.ac.ir
میترا حدادی ریاضی - آنالیز mit.haddadi.sci@iauctb.ac.ir
محمود خوشحال ریاضی - آنالیز mah.khoshhal.sci@iauctb.ac.ir
الهام دارابیان ریاضی - جبر elh.darabian.sci@iauctb.ac.ir
زهرا دهقان ریاضی - کاربردی zah.dehghan.sci@iauctb.ac.ir
لیلا رحمنی ریاضی - کاربردی lei.rahmani.sci@iauctb.ac.ir
سمیه رزاقی ریاضی - جبر Som.Razaghi.sci@iauctb.ac.ir
عیسی زارعی ریاضی - کاربردی Eis.Zarei.sci@iauctb.ac.ir
هادی شجاعت وکیل کندی ریاضی - آنالیز had.shojaatvakilkandi.sci@iauctb.ac.ir
عبدالرحمن شهیدزاده ریاضی - کاربردی abd.shahidzadeh.sci@iauctb.ac.ir
سجاد ضیاءبروجنی ریاضی - کاربردی saj.ziaborujeni.sci@iauctb.ac.ir
عبدالرضا طهماسبی بیرگانی ریاضی - آنالیز ABD.TAHMASEBIBIRGANI.sci@iauctb.ac.ir
غلام رضا عسگری ریاضی - آنالیز gho.asgari.sci@iauctb.ac.ir
کریم فرجیان بناب ریاضی - کاربردی kar.FarajeyanBonab.sci@iauctb.ac.ir
مجید قربانی ریاضی - آنالیز maj.ghorbani.sci@iauctb.ac.ir
منور کربلایی علیلو ریاضی - کاربردی mon.karblaiealilou.sci@iauctb.ac.ir
فریبا محمودی ریاضی - جبر far.mahmoudi.sci@iauctb.ac.ir
محمد مقدس ریاضی - کاربردی Moh.Moghaddas.sci@iauctb.ac.ir
سمیه ممی زاده چاتقیه ریاضی - کاربردی Som.MamizadehChatghayeh.sci@iauctb.ac.ir
حسن مهری ریاضی - کاربردی Has.Mehri.sci@iauctb.ac.ir
سهیلا مهموئی ریاضی - کاربردی soh.mahmooei.sci@iauctb.ac.ir
هدی موحدی ریاضی - جبر Hod.Movahedi.sci@iauctb.ac.ir
محمد موسوی نصر ریاضی - آنالیز moh.mosavinasr.sci@iauctb.ac.ir
رضا نوین ریاضی - کاربردی Rez.Novin.sci@iauctb.ac.ir
سپیده نیکنام خواجه پاشا ریاضی - کاربردی sep.niknamkhajehpasha.sci@iauctb.ac.ir
شهاب یگانه منش ریاضی - کاربردی sha.yeganehmanesh.sci@iauctb.ac.ir