برگزاری جلسات دفاع

شرایط دفاع از پایان نامه : 

  • درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد حداقل 15 روز قبل از تاریخ پیشنهادی دفاع انجام پذیرد . 

  • درخواست دفاع از رساله دکتری تخصصی بعد از تائید مقاله ارائه شده ( فرم شماره 9 ) با تکیل فرم درخواست دفاع از رساله دکتری طبق فرم شماره 10 حداقل 20 روز قبل از تاریخ پیشنهادی دفاع انجام پذیرد . 

برگزاری جلسات دفاع دانشکده علوم پایه

عنــــــوان

  استاد راهنـــــــما

استاد

داور خارجی

استاد

داورهای داخلـی

     استــــاد         مشـــاور  

   استــــاد  مشـــاور2

 ناظــــــــر 

 دانشجـــــو

 رشــــته

 تاریــــــــخ

 

دکتر امام وردی 

 

دکتر امیر فخریان   

دکتر فریبرزی  

-

علیرضا سلمانی    

ریاضی

چهارشنبه 

96/06/29

ساعت :16

 

دکتر امیر فخریان 

دکتر کرمی 

دکتر فریبرزی  

-

-

-

گلناز کلانتر پور  

ریاضی  

 چهارشنبه 

96/06/15 

ساعت 15

 

دکتر هایده باقری   

دکتر صمدی زاده 

دکتر تمدن  

-

-

محبوبه مشتاقی   

شیمی 

یکشنبه 

96/06/19

ساعت : 9

 

دکتر حیدری   

 

دکتر حمدی 

دکترنوری 

-

-

مهسا سادات جلالی 

زیست  

یکشنبه 

96/06/19

ساعت : 13

 

دکتر تاج آبادی

-

دکتر دست پاک

دکتر جعفری 

-

-

لباف  

زیست 

چهارشنبه 

96/0615

ساعت : 13

 

دکتر امیر فخریان  

دکتر کرمی  

دکتر فریبرزی

-

-

پریسا سادات مظفری  

ریاضی   

چهارشنبه 

96/06/15

ساعت : 16

 

دکتر گلشنی  

-

دکتر کوکبی نژاد 

دکتر صاحبی  

-

-

شیما پور حضرت  

ریاضی  

:چهارشنبه 

96/06/15

ساعت : 11

 

 دکتر صمدی زاده 

دکتر زبرجد 

دکتر صمدی زاده  

 

 

فاطمه عابدینی  

شیمی   

یکشنبه 

96/06/19

ساعت :11

 

دکترتاج آبادی 

دکتر دست پاک 

-

دکتر جعفری 

 

 

سعید شالباف  

زیست شناسی  

  چهار شنبه : 

96/06/15

ساعت : 13

 

دکتر حیدری  

-

دکتر پیرآور 

 

 

 

زینب یزدان پناه 

زیست  

یکشنبه : 

96/06/19 

ساعت : 15

 

دکتر خاکپور  

 

-  

 

 

سمیه عسگری 

فیزیک  

دوشنبه : 

96/06/20 

ساعت : 14

 

دکتر شیبانی  

-

دکتر نور علیشاهی  

 

 

محمد منقمری  

فیزیک  

دوشنبه 

96/06/20 

ساعت : 11

  

 دکتر نیکپور 

-

دکتر دقیقی 

دکتر احمد پناهی  

 

 

ارزو نجاتی 

شیمی 

جهارشنبه 

96/06/22 

ساعت : 9

 

دکترکوکبی نژاد  

-

دکتر گلشنی 

دکتر فصاعیان  

 

 

روناک کمالی  

ریاضی

چهارشنبه 

96/06/22 

ساعت : 15

 

دکتر رمضانی 

-

دکتر پیر آور 

دکتر محمودی 

 

 

لیلا آریانا 

زیست 

چهارشنبه 

96/0622

ساعت : 14

 

دکتر کوکبی نزاد 

دکتر بهزادی 

دکتر گلشنی 

-

 

 

عباسی 

ریاضی 

چهارشنبه 

96/06/22

ساعت : 16

 

دکتر امیر فخریان 

دکتر کرمی 

دکتر فریبرزی 

-

 

 

ساناز حیدری 

ریاضی 

چهارشنبه 

96/06/15

ساعت :14

 

دکترزارع 

دکتر خچیر 

دکتر قلی پور 

دکتر فیروزی 

دکتر کیمیاگر 

 

 

فاطمه تیموری 

فیزیک 

چهارشنبه 

96/06/22

ساعت : 10

 

دکتر کیمیاگر 

دکتر جچیر  

دکتر قلی پور 

دکتر فیروزی 

دکتر زارع 

 

 

سمیرا ذوالقدر 

فیزیک 

چهارشنبه 

96/06/22

ساعت : 11

 

دکتر دست پاک 

 

دکتر محمد قلی 

دکتر داودی 

 

 

جواد حسن زاده 

زیست 

دوشنبه :

96/06/20

ساعت :9

 

دکتر محرابیان 

 

 

 

 

 

ساناز صادقی 

ریاضی 

دوشنبه :

96/06/20

ساعت :15

 

دکتر خاکپور 

 

 

 

 

 

آذین عابدینی 

فیزیک

دوشنبه :

96/06/20

ساعت :16

 

دکتر ابراهیمی 

 

دکتر امیدی

دکتر پاکپور 

 

 

مینو محمدی 

زیست 

دوشنبه :

96/06/20

ساعت : 13

 

دکتر تاج آبادی 

 

دکتر امیدی

دکتر امینی 

 

 

فاطمه پیری 

زیست 

سه شنبه :

96/06/21

ساعت :11

 

دکتر حسام پور 

 

دکتر بهزادی 

دکتر عباسی 

 

 

فاطمه تشکیلی میرهن 

زیست

سه شنبه : 

96/06/21

سعت : 15

 

دکتر غازانی 

دکتر کوکبی 

دکتر بهزادی 

 

 

 

سودابه لطفیان 

ریاضی 

سه شنبه :

96/06/21

ساعت :16

 

دکتر ولدان 

 

دکتر حسام پور 

دکتر بهزادی 

 

 

زهره هرسینی 

زیست 

سه شنبه 

96/06/21

ساعت :14

 

دکتر حسام پور 

 

دکتر بهزادی 

دکتر فلاح 

 

 

محبوبه کریمیان 

زیست 

سه شنبه :

96/06/21

ساعت :13

 

دکتر منوچهری 

 

دکتر نفیسی

 دکتر غیاثی 

دکتر دقیقی

 

 

 شهره ساریخانی 

شیمی 

سه شنبه : 

96/06/21

ساعت :17

 

دکتر خاکپور 

دکتر تقی پور 

دکتر زارع 

 

 

 

ارزو نجاتی 

فیزیک 

چهارشنبه 

96/06/22

ساعت : 8 

 

دکتر نیکپور 

 

دکتر دقیقی 

دکتر احمد پناهی 

 

 

مرسده کوشکی 

شیمی 

چهارشنبه :

96/06/22

ساعت : 9

 

دکتر محمد قلی 

دکتر صباغیان 

دکتر اصغری مقدم 

 

 

 

علی وجدانیان 

زیست 

دوشنبه : 

96/06/20

ساعت : 17

 

دکتر پاکپور 

-

دکتر کشت مند 

دکتر نواییان 

 

 

محمد حسن حقیقت 

زیست 

پنج شنبه : 

96/06/23

ساعت :9

 

دکتر شفیعی 

 

دکتر داودی  

 دکتر امیدی 

 

 

رقیه مقدم 

زیست 

چهارشنبه :

96/06/22

ساعت : 15

 

دکتر تنهائی 

 

دکتر وکیلی 

دکتر مظفر 

 

 

زهرا زرین 

فیزیک 

چهارشنبه : 

96/06/22

ساعت : 10

 

دکتر وکیلی 

 

دکتر تنهائی 

دکتر عبداله زاده 

 

 

مرتضی سیروس 

فیزیک 

چهارشنبه :

96/06/22

ساعت : 11

 

دکتر پاکپور 

 

دکتر امیدی 

دکتر تاج آبادی 

 

 

فاطمه حدادی

زیست  

سه شنبه : 

96/06/21

ساعت : 11

 

دکتر پاکپور 

 

دکتر رمضانی 

دکتر نوائیان  

 

 

معصومه اسدی مطلق 

زیست 

سه شنبه : 

96/06/21

ساعت : 10

 

دکتر پاکپور 

 

دکتر امیدی 

دکتر ایرانبخش 

 

 

اتوسا حق وردی 

زیست 

سه شنبه : 

96/06/21

ساعت : 12