برگزاری جلسات دفاع

شرایط دفاع از پایان نامه : 

  • درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد حداقل 15 روز قبل از تاریخ پیشنهادی دفاع انجام پذیرد . 

  • درخواست دفاع از رساله دکتری تخصصی بعد از تائید مقاله ارائه شده ( فرم شماره 9 ) با تکیل فرم درخواست دفاع از رساله دکتری طبق فرم شماره 10 حداقل 20 روز قبل از تاریخ پیشنهادی دفاع انجام پذیرد . 

برگزاری جلسات دفاع دانشکده علوم پایه

عنــــــوان

  استاد راهنـــــــما

استاد

داور خارجی

استاد

داورهای داخلـی

     استــــاد         مشـــاور  

   استــــاد  مشـــاور2

 ناظــــــــر 

 دانشجـــــو

 رشــــته

 تاریــــــــخ

 

دکترفریبرزی

دکتر فتاح زاده 

دکتراللهویرانلو 

دکتر امیر فخریان 

دکتر عباس بندی 

-

صحه نوعی اقدم 

ریاضی 

سه شنبه 

97/03/22

ساعت :15

 

دکتر فیض بخش  

-   

دکتراحمد پناهی  

دکتر دقیقی 

-

-

 فائزه جهانگیر بخت 

شیمی   

یکشنبه 

97/03/27 

ساعت 10

 

دکترفیض بخش     

دکتراحمد پناهی 

-

-

نیلوفر طیبی  

شیمی

یکشنبه 

97/03/27

ساعت :9

 

دکترحسام پور 

دکتر حاج ابراهیمی  

دکتربهزادی

-

-

 

زهرا حسن زاده  

زیست  

یکشنبه

97/03/27

ساعت:13

 

دکترتوحیدی 

دکتر صانعی 

دکتر دانشیان 

دکترساعتی 

دکتر حسین زاده 

دکتر رضویان 

-

مونا برات 

ریاضی

سه شنبه 

97/03/29

ساعت : 16

 

دکتر فیض بخش 

دکتر صرافی  

  دکتر شریف

دکترکنوز 

دکتراحمد پناهی 

دکتر روستایی

-

شکوه احتشامی 

شیمی  

یکشنبه 

97/04/03

ساعت :9

 

دکتر ضرابی  

دکتر حسام پور 

 -

دکترطاووسی

-

-

فاطمه عسگری 

زیست 

شنبه 

97/04/9

ساعت :11

 

 دکتر میرجلیلی

 

دکتر امیدی

دکتر ضرابی

 

 

یداله طاهری  

زیست 

یکشنبه 

97/04/03

ساعت :11

 

دکترفیض بخش   

 

دکترصراف 

دکترکنوز

 

 

مرجان صدری   

شیمی 

یکشنبه : 

97/04/03

ساعت : 13

 

دکتر فیض بخش   

-

دکترصرافی  

دکتر نیازی 

 

 

نسیم بیگی 

شیمی 

یکشنبه : 

97/04/03 

ساعت : 12

 

دکتر فیضی 

دکترامیدی

دکتر تاج آبادی 

 

 

سمیرا بابائی  

زیست   

دوشنبه: 

976/04/04

ساعت : 11

 

دکترمنوچهری   

دکتر احمدی - دکتر غیاثی 

دکتر دقیقی 

دکترافشار طارمی    

 

 

 

حسین کلانتری    

شیمی

دوشنبه 

97/04/11 

ساعت : 10

  

 دکتر طباطبائی  

-

دکترآزادی  

دکتراربابی  

 

 

فائزه سرابادان  

ریاضی 

جهارشنبه 

96/10/27 

ساعت : 9

 

دکترحمدی  

-

دکتر شهلا

دکتر دست پاک

 

 

طاهره فرهمند  

زیست 

سه شنبه 

96/10/26 

ساعت : 10

 

دکتر دست پاک  

-

دکتر امیدی 

دکتر ارباب سلیمانی

 

 

شبنم یعقوبی

زیست 

سه شنبه 

96/10/26

ساعت : 11

 

دکتر باقری

دکتر امیری 

دکترنیکپور

 

 

محبوبه محمدی 

شیمی 

یکشنبه 

96/10/24

ساعت : 15

 

دکترضرابی

-

دکترحسام پور 

دکترابراهیمی 

 

 

پریسا نادری  

زیست 

دوشنبه 

96/11/2

ساعت :11

 

 

دکتر صمدی زاده

 

دکتر دقیقی 

دکترکنوز 

 

 

فرناز رحیمی 

شیمی 

دوشنبه 

96/10/18

ساعت : 13

 

دکترنفیسی

دکتر دقیقی 

دکتر مسعودی 

 

 

ایدا الکافی

شیمی 

پنجشنبه 

96/10/28

ساعت : 10

 

دکترکنوز 

 

دکتر فیض بخش  

دکتر نیازی 

 

 

نسیم نور الهی 

شیمی 

سه شنبه :

96/10/26

ساعت :8

 

دکتر کنوز

 

دکتر صرافی

دکتر نیازی

 

 

زهره مقیسه

شیمی

سه شنبه :

96/10/26

ساعت :9

 

دکتر باقری 

 

دکتر امیری

دکتر صمدی زاده

 

 

 

الهام شیر محمدی  

شیمی

یکشنبه :

96/10/24

ساعت :12

 

دکترصراف  

دکتر احمدی

دکترکنوز

-

 

 

نازنین سیاح  

شیمی

شنبه :

96/10/30

ساعت : 8

 

دکترمجیر شیبانی  

دکتر افضلی 

دکترتنهایی

-

 

 

سیده دین آرا حسین نژاد  

فیزیک 

سه شنبه :

96/10/26

ساعت :12

 

دکتر دانشپور 

 

دکتر حسام پور 

دکترضرابی  

 

 

آذر دلبر پور احمدی 

زیست

دو شنبه : 

96/10/25

سعت : 14

 

دکتر احمد پناهی  

-

دکتر فیض بخش

دکتر تمدن 

 

 

مریم سیفی 

شیمی 

یکشنبه :

96/10/24

ساعت :10

 

دکتر تمدن  

 

دکتر دقیقی

دکتر احمد پناهی 

 

 

بهنازآقا بابایی 

شیمی  

چهار شنبه 

96/10/27

ساعت :16

 

دکتر شیروانی  

دکتر شور شینی 

دکتر زارع  

-

 

 

سارا شاعری افشار 

شیمی 

چهارشنبه :

96/10/26

ساعت :14

 

دکترنفیسی  

 

دکتر دقیقی

دکترمنصوری

 

 

شقایق قورچی 

شیمی 

چهار شنبه : 

96/10/20

ساعت :12

 

دکتر فیض بخش 

-

دکتر تمدن 

دکتر کنوز 

 

 

آمنه سعیدی 

شیمی 

پنج شنبه 

96/10/28

ساعت :11

 

دکترصراف 

 

دکتر کنوز 

دکترنیازی 

 

 

مصطفی یوسفی  

شیمی 

شنبه :

96/10/30

ساعت :9

 

دکترامیری  

-

دکتر باقری 

دکتر تاج آبادی 

 

 

شایسته اسدی 

زیست 

شنبه : 

96/10/30

ساعت : 14

 

دکترکوکبی نژاد 

بهزادی 

دکتر گلشنی 

-

 

 

بهناز سرخیل 

ریاضی  

چهار شنبه : 

96/10/27

ساعت :12

 

دکترابراهیمی 

 

دکتررمضانی  

 دکترپیراور  

 

 

زهرا قمی پور

زیست

یکشنبه :

96/11/1

ساعت :11

 

دکتر نفیسی

 

دکتر دقیقی

دکتر کنوز  

 

 

هادی مالک  

شیمی 

پنجشنبه : 

96/10/28

ساعت : 11:30

 

دکتر نفیسی  

 

دکتر دقیقی

دکتر صمدی زاده  

 

 

لیلا سیفی 

شیمی

پنجشنبه :

96/10/28

ساعت : 13:30

 

دکترنفیسی 

 

دکتردقیقی

دکتر صمدی زاده

 

 

اکرم رحیمی 

شیمی   

پنج شنبه : 

96/10/28

ساعت : 12:30

 

دکتر نفیسی 

 

دکتر دقیقی

دکتر مسعودی   

 

 

آیدا الطافی  

شیمی  

دوشنبه : 

96/10/18

ساعت : 14

 

دکتر مجیر شیبانی 

دکتر افضلی 

دکتر تنهائی 

-

 

 

سیده دین آرا حسین نژاد  

فیزیک  

سه شنبه : 

96/10/26

ساعت : 12