برگزاری جلسات دفاع

شرایط دفاع از پایان نامه : 

  • درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد حداقل 15 روز قبل از تاریخ پیشنهادی دفاع انجام پذیرد . 

  • درخواست دفاع از رساله دکتری تخصصی بعد از تائید مقاله ارائه شده ( فرم شماره 9 ) با تکیل فرم درخواست دفاع از رساله دکتری طبق فرم شماره 10 حداقل 20 روز قبل از تاریخ پیشنهادی دفاع انجام پذیرد . 

برگزاری جلسات دفاع دانشکده علوم پایه

عنــــــوان

  استاد راهنـــــــما

استاد

داور خارجی

استاد

داورهای داخلـی

     استــــاد         مشـــاور  

   استــــاد  مشـــاور2

 ناظــــــــر 

 دانشجـــــو

 رشــــته

 تاریــــــــخ

 

دکتر فریبرزی

 

دکتر امیر فخریان   

دکترامام وردی   

-

حسین میرزایی    

ریاضی

یکشنبه 

96/09/05

ساعت :12

 

دکتر حسام پور 

دکتر ارباب سلیمانی  

دکتربهزادی  

-

-

سحر ریخته گر

  

زیست 

 یکشنبه 

96/09/05 

ساعت 13

 

دکتر هایده باقری   

دکتر صمدی زاده 

دکتر تمدن  

-

-

محبوبه مشتاقی   

شیمی 

یکشنبه 

96/06/19

ساعت : 9

 

دکتر حیدری   

 

دکتر حمدی 

دکترنوری 

-

-

مهسا سادات جلالی 

زیست  

یکشنبه 

96/06/19

ساعت : 13

 

دکتر تاج آبادی

-

دکتر دست پاک

دکتر جعفری 

-

-

لباف  

زیست 

چهارشنبه 

96/0615

ساعت : 13

 

دکتر امیر فخریان  

دکتر کرمی  

دکتر فریبرزی

-

-

پریسا سادات مظفری  

ریاضی   

چهارشنبه 

96/06/15

ساعت : 16

 

دکتر گلشنی  

-

دکتر کوکبی نژاد 

دکتر صاحبی  

-

-

شیما پور حضرت  

ریاضی  

:چهارشنبه 

96/06/15

ساعت : 11

 

 دکتر صمدی زاده 

دکتر زبرجد 

دکتر صمدی زاده  

 

 

فاطمه عابدینی  

شیمی   

یکشنبه 

96/06/19

ساعت :11

 

دکترتاج آبادی 

دکتر دست پاک 

-

دکتر جعفری 

 

 

سعید شالباف  

زیست شناسی  

  چهار شنبه : 

96/06/15

ساعت : 13

 

دکتر حیدری  

-

دکتر پیرآور 

 

 

 

زینب یزدان پناه 

زیست  

یکشنبه : 

96/06/19 

ساعت : 15

 

دکتر خاکپور  

 

-  

 

 

سمیه عسگری 

فیزیک  

دوشنبه : 

96/06/20 

ساعت : 14

 

دکتر شیبانی  

-

دکتر نور علیشاهی  

 

 

محمد منقمری  

فیزیک  

دوشنبه 

96/06/20 

ساعت : 11

  

 دکتر نیکپور 

-

دکتر دقیقی 

دکتر احمد پناهی  

 

 

ارزو نجاتی 

شیمی 

جهارشنبه 

96/06/22 

ساعت : 9

 

دکترکوکبی نژاد  

-

دکتر گلشنی 

دکتر فصاعیان  

 

 

روناک کمالی  

ریاضی

چهارشنبه 

96/06/22 

ساعت : 15

 

دکتر رمضانی 

-

دکتر پیر آور 

دکتر محمودی 

 

 

لیلا آریانا 

زیست 

چهارشنبه 

96/0622

ساعت : 14

 

دکتر کوکبی نزاد 

دکتر بهزادی 

دکتر گلشنی 

-

 

 

عباسی 

ریاضی 

چهارشنبه 

96/06/22

ساعت : 16

 

دکتر امیر فخریان 

دکتر کرمی 

دکتر فریبرزی 

-

 

 

ساناز حیدری 

ریاضی 

چهارشنبه 

96/06/15

ساعت :14

 

دکترزارع 

دکتر خچیر 

دکتر قلی پور 

دکتر فیروزی 

دکتر کیمیاگر 

 

 

فاطمه تیموری 

فیزیک 

چهارشنبه 

96/06/22

ساعت : 10

 

دکتر کیمیاگر 

دکتر جچیر  

دکتر قلی پور 

دکتر فیروزی 

دکتر زارع 

 

 

سمیرا ذوالقدر 

فیزیک 

چهارشنبه 

96/06/22

ساعت : 11

 

دکتر دست پاک 

 

دکتر محمد قلی 

دکتر داودی 

 

 

جواد حسن زاده 

زیست 

دوشنبه :

96/06/20

ساعت :9

 

دکتر محرابیان 

 

 

 

 

 

ساناز صادقی 

ریاضی 

دوشنبه :

96/06/20

ساعت :15

 

دکتر خاکپور 

 

 

 

 

 

آذین عابدینی 

فیزیک

دوشنبه :

96/06/20

ساعت :16

 

دکتر ابراهیمی 

 

دکتر امیدی

دکتر پاکپور 

 

 

مینو محمدی 

زیست 

دوشنبه :

96/06/20

ساعت : 13

 

دکتر تاج آبادی 

 

دکتر امیدی

دکتر امینی 

 

 

فاطمه پیری 

زیست 

سه شنبه :

96/06/21

ساعت :11

 

دکتر حسام پور 

 

دکتر بهزادی 

دکتر عباسی 

 

 

فاطمه تشکیلی میرهن 

زیست

سه شنبه : 

96/06/21

سعت : 15

 

دکتر غازانی 

دکتر کوکبی 

دکتر بهزادی 

 

 

 

سودابه لطفیان 

ریاضی 

سه شنبه :

96/06/21

ساعت :16

 

دکتر ولدان 

 

دکتر حسام پور 

دکتر بهزادی 

 

 

زهره هرسینی 

زیست 

سه شنبه 

96/06/21

ساعت :14

 

دکتر حسام پور 

 

دکتر بهزادی 

دکتر فلاح 

 

 

محبوبه کریمیان 

زیست 

سه شنبه :

96/06/21

ساعت :13

 

دکتر منوچهری 

 

دکتر نفیسی

 دکتر غیاثی 

دکتر دقیقی

 

 

 شهره ساریخانی 

شیمی 

سه شنبه : 

96/06/21

ساعت :17

 

دکتر خاکپور 

دکتر تقی پور 

دکتر زارع 

 

 

 

ارزو نجاتی 

فیزیک 

چهارشنبه 

96/06/22

ساعت : 8 

 

دکتر نیکپور 

 

دکتر دقیقی 

دکتر احمد پناهی 

 

 

مرسده کوشکی 

شیمی 

چهارشنبه :

96/06/22

ساعت : 9

 

دکتر محمد قلی 

دکتر صباغیان 

دکتر اصغری مقدم 

 

 

 

علی وجدانیان 

زیست 

دوشنبه : 

96/06/20

ساعت : 17

 

دکتر پاکپور 

-

دکتر کشت مند 

دکتر نواییان 

 

 

محمد حسن حقیقت 

زیست 

پنج شنبه : 

96/06/23

ساعت :9

 

دکتر شفیعی 

 

دکتر داودی  

 دکتر امیدی 

 

 

رقیه مقدم 

زیست 

چهارشنبه :

96/06/22

ساعت : 15

 

دکتر تنهائی 

 

دکتر وکیلی 

دکتر مظفر 

 

 

زهرا زرین 

فیزیک 

چهارشنبه : 

96/06/22

ساعت : 10

 

دکتر وکیلی 

 

دکتر تنهائی 

دکتر عبداله زاده 

 

 

مرتضی سیروس 

فیزیک 

چهارشنبه :

96/06/22

ساعت : 11

 

دکتر پاکپور 

 

دکتر امیدی 

دکتر تاج آبادی 

 

 

فاطمه حدادی

زیست  

سه شنبه : 

96/06/21

ساعت : 11

 

دکتر پاکپور 

 

دکتر رمضانی 

دکتر نوائیان  

 

 

معصومه اسدی مطلق 

زیست 

سه شنبه : 

96/06/21

ساعت : 10

 

دکتر پاکپور 

 

دکتر امیدی 

دکتر ایرانبخش 

 

 

اتوسا حق وردی 

زیست 

سه شنبه : 

96/06/21

ساعت : 12